Dato f.off.OverskriftEmneType
20-06-19Retningslinjer for værdifastsættelse af højrestyrede bilerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
20-06-19Vær opmærksom på dokumentationskravene til EUR.1-varecertifikatEksport og provianteringNyhedsbrev til virksomheder
19-06-19Indførelse af fjernsalgsbestemmelser i CFC-, konsum-is- og forbrugsafgiftslovenGenerelt om punktafgifter + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdNyhedsbrev til virksomheder
18-06-19Tilmeld dig nyhedsbrev: RSS-feed for nyt om told afløses af mailnyhedsbreveAutoriseret Økonomisk Operatør (AEO) + Told - efterkontrol + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Eksport og proviantering + Tarifering + Oprindelse + Varemærkeforfalskning + Særlige procedurer + Kontingenter + Erhvervsmæssig import + Forsendelse og transitering + Privates ind- og udførsel samt rejseregler + IT-løsninger for toldNyhedsbrev til virksomheder
14-06-19Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-06-19Opkrævning af sikkerhedsstillelse under SKATs sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyldSærlige procedurerNyhedsbrev til virksomheder
07-06-19Nye tariferingsforordninger - bl.a. for position 2208TariferingNyhedsbrev til virksomheder
06-06-19Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-06-19Tilmeld dig Toldstyrelsens nyhedsbrevIT-løsninger for told + Autoriseret Økonomisk Operatør (AEO) + Told - efterkontrol + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Eksport og proviantering + Tarifering + Oprindelse + Varemærkeforfalskning + Særlige procedurer + Kontingenter + Forsendelse og transitering + Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter