Du skal betale 35,6 pct. i arbejdsmarkedsbidrag og arbejdsudlejeskat. Den danske virksomhed betaler skatten for dig. Derefter trækker din arbejdsgiver den danske skat fra, inden han udbetaler løn til dig. Du kan få skatten sat ned i det land, du bor i.

Sådan beregner vi din skat, hvis du tjener 20.000 kr.

Beløb

AM-bidrag: 8 % af bruttoindkomsten på 20.000 kr.

1.600 kr.

Arbejdsudlejeskat: 30 % af (20.000 kr. - 1.600 kr.)

5.520 kr.

I alt 35,6 % af bruttolønnen

7.120 kr.

Du skal ikke selvangive, men du får en årsopgørelse

Du skal ikke have dansk cpr-nummer eller aflevere en dansk selvangivelse. Din arbejdsgiver giver dig en opgørelse fra SKAT, der viser din skattepligtige indkomst, og hvad du har betalt i dansk skat. Med den kan du søge om at få din skat sat ned i dit hjemland.

Du kan vælge at betale skat efter reglerne om almindelig begrænset skattepligt af lønindkomst

Du kan vælge at få din skat opgjort efter reglerne om almindelig begrænset skattepligt. Så bliver skatten opgjort efter de almindelige danske skatteregler med fradrag og variabel skatteprocent. Du træffer valget ved at selvangive inden 1. maj året efter indkomståret. Du kan læse mere i:

Visning af billede: linkiconOm skat - for dig, der bor i udlandet og arbejder i Danmark

Du kan også vælge at betale skat som grænsegænger, hvis mindst 75 procent af din løn stammer fra Danmark. Du kan læse mere om reglerne her:

Visning af billede: linkiconAt bo i Sverige og arbejde i Danmark