Hvis du har hus, sommerhus, fritidshus eller ejerlejlighed i udlandet, skal du oplyse det til SKAT. Du skal nemlig altid selvangive din udenlandske ejendom til SKAT, når du er fuldt skattepligtig til Danmark.

Du skal måske også betale dansk ejendomsværdiskat af din udenlandske ejendom. Det afhænger af, i hvilket land din udenlandske ejendom ligger, og om Danmark har skatteaftaler om formueskat med det pågældende land.

Hvis du skal betale dansk ejendomsværdiskat af din udenlandske ejendom, kan du efter de generelle regler få modregnet betalt udenlandsk skat på ejendommen, hvis skatten ligner den danske ejendomsværdiskat.

Selvom du ikke kommer til at betale dansk ejendomsværdiskat af din udenlandske ejendom, skal du altid selvangive den til SKAT.