Denne vejledning henvender sig til:

  • Foreninger m.fl., der afholder enkeltstående arrangementer og bruger hele overskuddet til velgørende eller almennyttige formål.
  • Foreninger m.fl., der indsamler og sælger brugte varer af ringe værdi og bruger hele overskuddet til velgørende eller almennyttige formål.
  • Velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, der sælger varer og ydelser i forbindelse med foreningens velgørende aktiviteter.

Hovedreglen i momsloven er, at man skal betale moms til Skattestyrelsen, hvis man sælger momspligtige varer og momspligtige ydelser, og omsætningen overstiger 50.000 kr. om året. Men foreninger m.fl. kan få momsfritagelse i de tilfælde, der er nævnt ovenfor. I denne vejledning kan du læse mere om reglerne for momsfritagelse.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 7222 1818.