Denne vejledning henvender sig til:

  • Foreninger m.fl., der afholder enkeltstående arrangementer og bruger hele overskuddet til velgørende eller almennyttige formål.
  • Foreninger m.fl., der indsamler og sælger brugte varer af ringe værdi og bruger hele overskuddet til velgørende eller almennyttige formål.
  • Velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, der sælger varer og ydelser i forbindelse med foreningens velgørende aktiviteter.

Hovedreglen i momsloven er, at man skal betale moms til Skattestyrelsen, hvis man sælger momspligtige varer og momspligtige ydelser, og omsætningen overstiger 50.000 kr. om året. Men foreninger m.fl. kan få momsfritagelse i de tilfælde, der er nævnt ovenfor. I denne vejledning kan du læse mere om reglerne for momsfritagelse.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 7222 1818.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter