Bundskatten er 3,64 procent i 2011.

Bundskatten beregnes af den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst. Nettokapitalindkomst er kapitalindkomst minus kapitaludgifter (for eksempel renteudgifter).

Hvis en gift person har negativ nettokapitalindkomst, modregnes dette beløb i ægtefællens positive nettokapitalindkomst inden beregning af bundskatten.

Skatten nedsættes med skatteværdien af personfradrag. Se under personfradraget.

Topskatten
Topskatten er 15 procent i 2011.

Hvis du er ugift:
Det beløb, du skal betale topskat af, findes ved at tage den personlige indkomst + bidrag og præmie til kapitalpension og supplerende engangsydelse samt positiv kapitalindkomst over 40.000 kr. Hvis det samlede beløb er over 389.900 kr., skal du betale topskat af det, der er over.

Hvis du er gift:
Det beløb, du skal betale topskat af, findes ved at tage den personlige indkomst + bidrag og præmie til kapitalpension og supplerende engangsydelse. Hvis det samlede beløb er over 389.900 kr. skal du betale topskat af det, der er over. Hvis den ene ægtefælle ikke selv kan udnytte sit bundfradrag, kan det ikke overføres til den anden.

Derudover skal du og din ægtefælle betale topskat af jeres samlede nettokapitalindkomst, hvis den er større end 80.000 kr. Topskatten af nettokapitalindkomsten beregnes hos den af jer, der har den højeste personlige indkomst + bidrag og præmie til kapitalpension og supplerende engangsydelse.

Topskatten af nettokapitalindkomsten findes ved at tage den personlige indkomst + bidrag og præmie til kapitalpension og supplerende engangsydelse + jeres samlede nettokapitalindkomst, der er større end 80.000 kr. Hvis det samlede beløb er over 389.900 kr., skal I betale topskat af den del af nettokapitalindkomsten, der er over.

Topskatten af nettokapitalindkomsten fordeles herefter imellem dig og din ægtefælle i forhold til jeres andele af den positive nettokapitalindkomst over 40.000 kr.

Denne beregningsregel er indført for at sikre, at skatteberegningen bliver den samme, uanset hvordan ægtefællers samlede nettokapitalindkomst fordeles imellem dem.