En person, der giver gaver til godkendte velgørende institutioner kan højst få fradrag for 14.500 kr. i 2013 og 14.800 kr. i 2014. Alle gavebeløb tæller med uanset beløbets størrelse.

Eksempel på beregning af fradraget for gaver i 2013/2014

Forening Gaver, der giver fradrag
i 2013/2014
Forening 1 500/500 kr.
Forening 2 14.000/14.000 kr.
Forening 3 400/400 kr.
Gaver i alt 14.900/14.900 kr.
Fradragsbeløb højst 14.500/14.800 14.500/14.800 kr.

Foreningen skal indberette fradraget
Personen kan kun få fradraget, hvis foreningen har indberettet beløbet til SKAT senest den 20. januar året efter. Hvis gavegiver ønsker fradrag for gaven, skal giver oplyse navn og cpr-nr. til de foreninger, vedkommende giver gaver til.

Ægtefællers fradrag
Hvis ægtefæller foretager fælles gaveindbetalinger, skal begge ægtefæller oplyse deres cpr-nr. til foreningen og samtidig oplyse, hvordan de ønsker deres fælles gaveindbetalinger fordelt mellem sig (for eksempel med 50 procent til hver).

I TastSelv kan giveren se en samlet oversigt over de gaver, der er indberettet til SKAT. 

Se også