Dato for offentliggørelse
19 Jan 2012 07:54
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen omhandler beskatning af pensionsafkast i danske pensionsinstitutter og for pensionsordninger i danske og udenlandske penge- og pensionsinstitutter.

Vejledningen gælder for indkomståret 2010.

Vejledningen er for senere indkomstår flyttet til afsnit C.G. i vejledningen "Den juridiske vejledning". 

 

Hvad er nyt?
Den juridiske vejledning vedrørende pensionsafkastbeskatningsloven er fra januar 2012 flyttet til vejledningen "Den juridiske vejledning" afsnit C.G.
ISBN-nummer
978-87-7121-338-6