Blanketnr.
03.038
Formål med blanketten

 

Vejledning til udfyldelse af blanketten findes på skat.dk/ekapital  "Indberetningsvejledning om udbytte/udlodning/geninvestering og beholdning af investeringsbeviser og aktier i investeringsselskaber mv. i 2019"  og "Årets skattemæssige klassifikationer og afkast fra investeringsforening-/selskab".

PDF-udgave

Hent blanket 03.038  2019

2018  2017            

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.