Blanketnr.
03.030
Formål med blanketten

Indberetningsblanket der anvendes til opfyldelse af den obligatoriske indberetningspligt jf. kursgevinstlovens § 29 og skatteindberetningslovens § 19.

PDF-udgave

Hent blanket 03.030 2019

2018   2017      

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.