Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit E.A Punktafgifter indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit E.A Punktafgifter indeholder:

Hvad er nyt?

Nedenfor følger en oversigt over de juridiske nyheder i afsnit E.A Punktafgifter 2020-2. 

E.A.2.3 Chokolade- og sukkervarer

 • SKM2020.113.SR. En chokolade/sukkerbar, der indeholder 34 pct. tilsat sukker, har en sød smag og fremtræder som en traditionel slikvare, er omfattet af det afgiftspligtige vareområde. Se E.A.2.3.3
 • Lov nr. 811 af 9. juni 2020. Udvidelse af afgiftsfritagelsen i CHOAL § 1, stk. 2, nr. 3, til at omfatte henholdsvis alle kakaodrikke og lignende kakaoholdige produkter, der er færdigfremstillede til forbrug. Se E.A.2.3.8

E.A.3 Drikkevarer

E.A.3.1 Spiritus

E.A.3.2 Vin mv.

 • SKM2020.253.SKTST. Skattestyrelsen lemper praksis, så prøver af bl.a. vin, der udtages af offentlige myndigheder, fritages for punktafgift. Se E.A.3.2.6.3

E.A.3.3 Øl mv.

 • SKM2020.253.SKTST. Skattestyrelsen lemper praksis, så prøver af bl.a. øl, der udtages af offentlige myndigheder, fritages for punktafgift. Se E.A.3.3.6.2

E.A.4 Energi

E.A.4.1 Mineralolieprodukter

E.A.4.2 Kul og affaldsvarme 

E.A.4.3 Elektricitet

 • SKM2020.142.SKTST - El-patronordningen - genoptagelse og ændring af praksis vedrørende dokumentation for mængden af varme fremstillet ved anvendelse af afgiftspligtigt brændsel og afgiftspligtig elektricitet - Styresignal. Se E.A.4.3.9.5
 • SKM2020.196.SR - Elvarmesats - sommerhuse uden aftagernummer. Se E.A.4.3.6.3
 • SKM2020.248.SR - Kravet om kraftvarmekapaciet i el-patronordningen. Se E.A.4.3.9.1

E.A.4.4 Naturgas og bygas

E.A.4.5 Kuldioxid

E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter

E.A.4.6.3.2 Godtgørelse af afgift af elektricitet 

 •  SKM2020.215.SKTST - Styresignal - fastlæggelse af praksis - godtgørelse af afgift på elektricitet - forbrug både til proces og til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling (rumvarme mv.) - manglende måling - Genoptagelse. Se E.A.4.6.3.2, E.A.4.6.13.4 

E.A.4.6.7 Jordbrug, gartnerier og skovbrug mv. 

E.A.4.6.10 Overskudsvarme 

E.A.4.6.11 Motorbrændstof

E.A.4.6.13.4 Fordeling og måling af elektricitet

 • SKM2020.215.SKTST - Styresignal - fastsættelse af praksis - godtgørelse af afgift på elektricitet - forbrug både til proces og til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling (rumvarme mv.) - manglende måling - Genoptagelse. Se E.A.4.6.3.2, E.A.4.6.13.4

E.A.7 Miljø

E.A.7.1 Emballager, poser og engangsservice

E.A.7.4 Råstoffer 

E.A.4.5 Ledningsført vand

E.A.7.7 Bekæmpelsesmidler

E.A.7.13 Spildevand