Liste over institutioner, der i 2019 er godkendt til at modtage gaver efter LL § 8 H (forskningsgaver)

Alexandra Instituttet

Alzheimerforeningen

Amager og Hvidovre Hospitaler, Afdelingen for Neurorehabilitering

Amager og Hvidovre Hospitaler, Akutmodtagelsen

Amager og Hvidovre Hospitaler, Anæstesiologisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Børneafdelingen

Amager og Hvidovre Hospitaler, Dagkirugisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed      

Amager og Hvidovre Hospitaler, Funktions og Billeddiagnostisk Enhed, Klinisk Fysiologisk sektion

Amager og Hvidovre Hospitaler, Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Gastroenheden, Kirurgisk Sektion

Amager og Hvidovre Hospitaler, Gastroenheden, Medicinsk Sektion

Amager og Hvidovre Hospitaler, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Infektionsmedicinsk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Intern Medicinsk afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Klinisk Biokemisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Klinisk Forskningscenter

Amager og Hvidovre Hospitaler, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Medicinsk afdeling, AMH

Amager og Hvidovre Hospitaler, Medicinsk afdeling, GLO

Amager og Hvidovre Hospitaler, Medicinsk Enhed, Endokrinologisk Sektion

Amager og Hvidovre Hospitaler, Medicinsk Enhed, Hjertemedicinsk Sektion

Amager og Hvidovre Hospitaler, Medicinsk Enhed, Lungemedicinsk Sektion

Amager og Hvidovre Hospitaler, Ortopædkirurgisk Afdeling

Amager og Hvidovre Hospitaler, Patologiafdelingen

Arbejdermuseet

Arbejdstilsynet

Arken - Museum for Moderne Kunst

Arkitektskolen Aarhus

ARoS Aarhus Kunstmuseum

BaneDanmark

Beredskabsstyrelsens Uddannelser, Beredredsskabsstyrelsen

Billund Museum

Bioneer

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Abdominalcentret K

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Akutmodtagelsen

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Anæstesiologisk Afdeling Z

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik AMED

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Dermato-Venerologisk Afdeling D og Videncenter for Sårheling (D/S)

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Endokrinologisk afdeling

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Enhed for klinisk sygeplejeforskning

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Fysio- og Ergoterapiafdelingen

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, GCP-enheden

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Geriatrisk & Medicinsk Afdeling Q

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Hjerteafdelingen Y

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Klinisk Biokemisk Afdeling(KBA)

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Klinisk Farmakologisk Afdeling (FARM)

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Klinisk Fysiologisk / Nuklearmedicinsk Afdeling (KFNM)

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Lungemedicinsk Afdeling L

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Neurologisk Afdeling N

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Ortopædkirurgisk Afdeling M

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Palliativ Medicinsk Afdeling

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Parker Instituttet

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Røntgenafdelingen

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Socialmedicinsk Center

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, WHO-CC

Bornholms Hospital, Medicinsk afdeling

Bornholms Kunstmuseum

Bornholms Museum

Børne Hjernecancer Foreningen

Børnecancerfonden

BørneLungeFonden

Cabi, Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats

Center for politiske studier

Center for Regional- og Turismeforskning

Center for Selvmordsforskning

Center for Ungdomsstudier

COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling

Copenhagen Business School, Department for Business and Politics (DBP)

Copenhagen Business School, Department of Management, Society and Communication (MSC)

Copenhagen Business School, Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)

Copenhagen Business School, Institut for Digitalisering (DIGI)

Copenhagen Business School, Institut for Finansiering (FIN)

Copenhagen Business School, Institut for Innovation og organisationsøkonomi (INO)

Copenhagen Business School, Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse (INT)

Copenhagen Business School, Institut for International Økonomi, Politik og Business (EGB)

Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)

Copenhagen Business School, Institut for Organisation og Arbejdssociologi (IOA)

Copenhagen Business School, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)

Copenhagen Business School, Institut for Regnskab og Revision (RR)

Copenhagen Business School, Institut for Strategi og Globalisering (SMG)

Copenhagen Business School, Institut for Strategi og Innovation (SI)

Copenhagen Business School, Juridisk Institut (JUR)

Copenhagen Business School, Økonomisk Institut (ECON)

Danmark-Amerika Fondet (Danmarks Amerikanske Selskab)

Danmarks Akvarium, Den Blå Planet

Danmarks Lungeforenings Fond

Danmarks Meteorologiske Institut

Danmarks Nationalbank

Danmarks Statistik Administration

Danmarks Tekniske Museum

Danmarks Tekniske Universitet, Center for Diagnostik

Danmarks Tekniske Universitet, Climate-KIC-DTU

Danmarks Tekniske Universitet, DeIC

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Adgangskursus

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Aqua

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Bioengineering

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Bioinformatik

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Biosustain

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Byg

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Center for Olie og Gas

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Compute

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Diplom

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Elektro

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Energi

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fotonik

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fysik

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fødevareinstituttet

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Kemi

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Kemiteknik

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Management

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Mekanik

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Miljø

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Nanolab

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Nanotech

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Nutech

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Space

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Sundhedsteknologi

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Veterinærinstituttet

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Vindenergi

Danmarks Tekniske Universitet, LifeScience Center

Danmarks Tekniske Universitet, ØSS Samarbejdet

DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)

Dansk Bibelinstitut

Dansk Blindesamfund

Dansk Jødisk Museum

Dansk Kræftforskningsfond

Dansk Sprognævn

Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Copenhagen Business Academy

Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Dania

Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Kolding

Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Midt/Vest

Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Sjælland

Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Syd/Vest

Danske Erhvervsakademier, Erhvervsakademi Aarhus

Danske Erhvervsakademier, KEA - Københavns Erhvervsakademi

Danske Professionshøjskoler, Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Danske Professionshøjskoler, Erhvervsakademi Lillebælt

Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolen  i København

Danske Professionshøjskoler, Professionshøjskolen Metropol

Danske Professionshøjskoler, Professionshøjskolen UCC

Danske Professionshøjskoler, University College Lillebælt

Danske Professionshøjskoler, University College Nordjylland

Danske Professionshøjskoler, University College Sjælland (Absalon)

Danske Professionshøjskoler, University College Syddanmark

Danske Professionshøjskoler, Via University College

DBI

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Den Danske Filmskole

Den Frie Lærerskole

Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum

Den Hirschsprungske Samling

Den Præhospitale Virksomhed - Akutenheden

Designmuseum Danmark

Designskolen Kolding

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Fynske Kunstakademi

Det Grønne Museum (Fusion af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og Dansk Landbrugsmuseum)

Det Jyske Kunstakademi

Det Jyske Musikkonservatorium

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Danske Kunst- akademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne, Kunstakademiets Billedkunstskoler

Det Kongelige Danske Musikkonserva torium, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

DET NATIONALHISTORISKE MUSEUM PÅ, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

DFM

DHI

Dignity - Dansk Institut mod Tortur

DR, DR

Energimuseet

Esbjerg Kunstmuseum

European Vaccine Initiative EWIV

Filadelfia, Epilepsi generelt og forskning

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Fjord- og bæltcentret i Kerteminde

Fonden A Race Against Breast Cancer

FONDEN FOR NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB)

FONDEN LINDOE OFFSHORE RENEWABLES CENTER

FORCE Technology

Foreningen BLOXHUB

Forskningsenhed for Almen Praksis

Forsvarsakademiet

Fredericia Maskinmesterskole

Frederiksbergmuseerne 

Fuglsang Kunstmuseum

Furesø Museer

Faaborg Museum

Gammel Estrup, Herregårdsmuseet

Gigtforeningen

Give-Egnens Museum

Glud Museum

Greve Museum

Handicapidrættens Videnscenter

HEART Herning Museum of Contemporary Art

Herlev og Gentofte Hospital, Akutmodtagelsen

Herlev og Gentofte Hospital, Anæstesiafdeling

Herlev og Gentofte Hospital, Anæsthesiologisk Afdeling I

Herlev og Gentofte Hospital, Brystkirurgisk Afdeling

Herlev og Gentofte Hospital, Børneafdeling E

Herlev og Gentofte Hospital, CAMES

Herlev og Gentofte Hospital, Enhed for Klinisk Ernæringsforskning

Herlev og Gentofte Hospital, Forskningsenheden i Patientforløb

Herlev og Gentofte Hospital, Fysio- og Ergoterapi Afdeling

Herlev og Gentofte Hospital, Gastroenheden

Herlev og Gentofte Hospital, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Herlev og Gentofte Hospital, Hjertemedicinsk Afdeling

Herlev og Gentofte Hospital, Hud- og allergiafdeling

Herlev og Gentofte Hospital, Hæmatologisk Afd.

Herlev og Gentofte Hospital, Klinisk Biokemisk afd.

Herlev og Gentofte Hospital, Klinisk Fysiologisk & Nuklearmedicinsk afd.

Herlev og Gentofte Hospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Herlev og Gentofte Hospital, Medicinsk Afdeling

Herlev og Gentofte Hospital, Nefrologisk Afd.

Herlev og Gentofte Hospital, Neurologisk Afdeling N

Herlev og Gentofte Hospital, Onkologisk Afdeling

Herlev og Gentofte Hospital, Ortopædkirurgisk Afdeling

Herlev og Gentofte Hospital, Patologiafdelingen

Herlev og Gentofte Hospital, Plastikkirurgisk Afdeling

Herlev og Gentofte Hospital, Radiologisk Afdeling

Herlev og Gentofte Hospital, Urologisk Afdeling

Historie & Kunst

Hjerteforeningen

Hjerteforeningens Børnefond Børnehjertefonden

Holstebro Kunstmuseum

Idrættens Analyseinstitut, Idrættens Analyseinstitut

Industrimuseet Frederiks Værk

Industrimuseet 

INSTITUTET FOR FREMTIDSFORSKNING, Instituttet for Fremtidsforskning

IT-Universitetet i København, Business IT

IT-Universitetet i København, Computer Science

IT-Universitetet i København, Digital Design

J.F. Willumsens Museum

Kastrupgaardsamlingen

Kattegatcentret, Kattegatcentret

Kirsten og Freddy Johansens Fond

Komiteen for Sundhedsoplysning

Kong Christian X's Gigthospital

Kongernes Samling

Kongernes Samling Rosenborg

Kriminalforsorgen

Kroppedal Museum 

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse, Center for Kræftforskning

Kunsten - Museum of Modern Art Aalborg

Kunstmuseum Brandts

Kvindemuseet i Danmark

KVINFO

Københavns Museum

Københavns Universitet, Afdeling for Eksperimentel Medicin

Københavns Universitet, Arktisk Station

Københavns Universitet, Biologisk Institut

Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut

Københavns Universitet, BRIC

Københavns Universitet, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

Københavns Universitet, Center for Sund Aldring

Københavns Universitet, Center of Basic and Translational Neuroscience

Københavns Universitet, DanStem

Københavns Universitet, Datalogisk Institut

Københavns Universitet, Det Informationsvidenskabelige Akademi

Københavns Universitet, Det Nationale Center for Fremmedsprog

Københavns Universitet, Forskningsenheden for Almen Praksis, Center for Sundhed og Samfund

Københavns Universitet, Institut for Antropologi

Københavns Universitet, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Københavns Universitet, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Københavns Universitet, Institut for Farmaci

Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi

Københavns Universitet, Institut for Fødevarevidenskab

Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring

Københavns Universitet, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi

Københavns Universitet, Institut for Klinisk Veterinærmedicin

Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Københavns Universitet, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi

Københavns Universitet, Institut for Matematiske Fag

Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik

Københavns Universitet, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi

Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Københavns Universitet, Institut for Psykologi

Københavns Universitet, Institut for Statskundskab

Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og regionale studier

Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab

Københavns Universitet, JUR Forskningsområdet

Københavns Universitet, Kemisk Institut

Københavns Universitet, Niels Bohr Institutet

Københavns Universitet, Nordisk Forskningsinstitut

Københavns Universitet, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research

Københavns Universitet, Odontologisk Institut

Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut

Københavns Universitet, Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie, Græsk og Latin

Københavns Universitet, Sociologisk Institut

Københavns Universitet, Statens Naturhistoriske Museum

Københavns Universitet, Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Københavns Universitet, TEO Afdelinger

Københavns Universitet, TEO Center for Afrika

Københavns Universitet, The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research

Københavns Universitet, Økonomisk Institut

Københavns Zoo

KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Langelands Museum

Lemvig Museum

Limfjordsmuseet

Louisiana - Museum of Modern Art

Læsø Museum

Løgumkloster Kirkemusikskole

M/S Museet for Søfart

Marstal Søfartsmuseum

MARTEC - Maritime and Polytechnic University College

Mermaid Projektet

Middelaldercentret Forsøgscenter for Historisk Teknologi

Middelfart Museum

Moesgaard Museum

Museerne Helsingør

Museerne i Brønderslev Kommune

Museerne i Fredericia

Museet for Samtidskunst

Museet for Thy og Vester Hanherred

Museet på Koldinghus

Museet på Sønderskov

Museum Amager

Museum Horsens

Museum Jorn

Museum Lolland-Falster

Museum Midtjylland

Museum Mors

Museum Nordsjælland

Museum Salling

Museum Silkeborg

Museum Skanderborg

Museum Sydøstdanmark

Museum Sønderjylland

Museum Thy

Museum Vestfyn

Museum Vestsjælland

Museum Vestsjælland

Museum Østjylland

Nationalmuseet

Naturama

Naturhistorisk Museum, Aarhus

Nivaagaards Malerisamling

Nordjyllands Historiske Museum

Nordjyllands Kystmuseum

Nordsjællands Hospital, Akutafdelingen

Nordsjællands Hospital, Anæstesiologisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Billeddiagnostisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Børne- og Ungeafdeling

Nordsjællands Hospital, Forskningsafdelingen

Nordsjællands Hospital, Gynækologisk og Obsterisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Kardiologisk, Nefrologisk, og Endokrinologisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Kirurgisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Kvalitets/udviklings afdeling

Nordsjællands Hospital, Lungemedicinsk og Infektionsmed. Afdeling

Nordsjællands Hospital, Neurologisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Onkologisk og Palliativ Afdeling

Nordsjællands Hospital, Ortopædkirurgisk Afdeling

Nordsjællands Hospital, Øre, Næse og Halsafdelingen

Nordsøen, Oceanarium

Ny Carlsberg Glyptotek

Odense Bys Museer

Odense Universitetshospital, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi

Odense Universitetshospital, Afdeling for Klinisk Patologi

Odense Universitetshospital, Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Odense Universitetshospital, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S

Odense Universitetshospital, Afdelingen for Driftsoptimering og IT

Odense Universitetshospital, Anæstesiologisk afdeling V-Svendborg

Odense Universitetshospital, Anæsthesiologisk Intensiv Afdeling V

Odense Universitetshospital, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Odense Universitetshospital, Center for klinisk epidemologi

Odense Universitetshospital, Endokrinologisk Afd. M

Odense Universitetshospital, Facilities Management

Odense Universitetshospital, Fælles Akutmodtagelse FAM

Odense Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling G

Odense Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

Odense Universitetshospital, Gynækologisk / Obstetrisk Afd. D

Odense Universitetshospital, H.C. Andersen Børnehospital

Odense Universitetshospital, Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling T

Odense Universitetshospital, Hjertemedicinsk Afdeling B

Odense Universitetshospital, Hudafdeling I og Allergicentret

Odense Universitetshospital, Hæmatologisk afdeling X

Odense Universitetshospital, Infektionsmedicinsk afdeling Q

Odense Universitetshospital, Kirurgisk Afdeling A

Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling

Odense Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling

Odense Universitetshospital, Klinisk Immunologisk Afdeling

Odense Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Odense Universitetshospital, Kæbekirurgisk Afdeling K

Odense Universitetshospital, Lungemedicinsk afdeling J

Odense Universitetshospital, Medicinsk Afdeling M /FAM

Odense Universitetshospital, Neurokirurgisk Afdeling U

Odense Universitetshospital, Neurologisk Afdeling N

Odense Universitetshospital, Nuclearmedicinsk Afdeling

Odense Universitetshospital, Nyremedicinsk Afdeling Y

Odense Universitetshospital, Onkologisk Afdeling R

Odense Universitetshospital, OPEN

Odense Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afdeling O

Odense Universitetshospital, Plastikkirurgisk Afdeling Z

Odense Universitetshospital, Radiologisk Afdeling/Mammograficentret

Odense Universitetshospital, Rehabiliteringsafdelingen

Odense Universitetshospital, REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Odense Universitetshospital, Respirationscenter Syd

Odense Universitetshospital, Reumatologisk Afdeling C

Odense Universitetshospital, Steno Diabetes Center Odense

Odense Universitetshospital, Sygehusapotek Fyn

Odense Universitetshospital, Urinvejskirurgisk Afdeling L

Odense Universitetshospital, Videncenter

Odense Universitetshospital, Øjenafdeling E

Odense Universitetshospital, Økonomi og Planlægning

Odense Universitetshospital, Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F

Ordrupgaard

Ordrupgårdsamlingen

Parkinsonforeningen

PeerPartnerskabet

Politiskolen, Politiskolen

Post/Tele Museumsfond

Psykiatrifonden

Randers Kunstmuseum

Randers Regnskov

Region Hovedstadens Apotek

Region Hovedstadens psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Region Hovedstadens psykiatri, Psykatrisk Center København

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Amager

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Bornholm

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Nordsjælland

Region Hovedstadens psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans

Region Hovedstadens psykiatri, Psykoterapeutisk Center Stolpegården

Region Midtjylland, DEFACTUM

Region Midtjylland, Hospitalsplanlægning

Region Nordjylland, Center for Klinisk Forskning

Region Sjælland, Produktion, Forskning og Innovation (PFI)

Region Syddanmark, Sundhedsområdet, forskning

Rehabiliteringscenter for Muskelsvind (fond)

Ribe Kunstmuseum

Rigsarkivet

Rigshospitalet, Abdominalcentret - Anæstesi- og operationsklinik ANOP Klinik

Rigshospitalet, Abdominalcentret - Intensiv terapiklinik

Rigshospitalet, Abdominalcentret - Karkirurgisk Klinik RK

Rigshospitalet, Abdominalcentret - Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C

Rigshospitalet, Abdominalcentret - Medicinsk Endokrinologisk Klinik PE

Rigshospitalet, Abdominalcentret - Medicinsk Gastroenterologisk Klinik CA

Rigshospitalet, Abdominalcentret - Nefrologisk Klinik afdeling P 2132

Rigshospitalet, Abdominalcentret - Urologisk Klinik D

Rigshospitalet, Abdominalcentret -Hepatologisk Klinisk A

Rigshospitalet, Diagnostisk Center - Genomisk Medicin

Rigshospitalet, Diagnostisk Center - Infektionshygiejnisk Enhed

Rigshospitalet, Diagnostisk Center - Klinisk Immunologi

Rigshospitalet, Diagnostisk Center - Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Rigshospitalet, Diagnostisk Center - Patologisk Afdeling

Rigshospitalet, Diagnostisk Center- KF, Nuklearmedicin og PET

Rigshospitalet, Diagnostisk Center- Klinisk Biokemi

Rigshospitalet, Diagnostisk Center- Klinisk Genetisk Klinik

Rigshospitalet, Diagnostisk Center- Medicinsk bibliotek

Rigshospitalet, Diagnostisk Center- Radiologi

Rigshospitalet, Finsencentret - Center for Aktiv sundhed CFAS

Rigshospitalet, Finsencentret - Center for medicinsk parasitologi; Epidemi klinikken

Rigshospitalet, Finsencentret - CHIP

Rigshospitalet, Finsencentret - Finsenlaboratoriet

Rigshospitalet, Finsencentret - Hæmatologisk Klinik

Rigshospitalet, Finsencentret - Klinik for Infektionsmedicin

Rigshospitalet, Finsencentret - Onkologisk Klinik

Rigshospitalet, Glostrup, Dansk Institut for Eksterne Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren (DEKS)

Rigshospitalet, Glostrup, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Rigshospitalet, Glostrup, HovedOrtocentret- Videncenter for Reumatologi og Rygkirurgi, VRR

Rigshospitalet, Glostrup, HovedOrtocentret- Øjenklinikken

Rigshospitalet, Glostrup, Klinisk Eksperimentel Forskning

Rigshospitalet, Glostrup, Neurocentret - Klinisk Neurofysiologisk Afdeling KNF

Rigshospitalet, Glostrup, Neurocentret - Neuroanæstesiologisk Enhed

Rigshospitalet, Glostrup, Neurocentret - Neurologisk Klinik, N (Glostrup)

Rigshospitalet, Hjertecentret - Hjertemedicinsk Klinik

Rigshospitalet, Hjertecentret - ThoraxAnæstesiologisk afdeling

Rigshospitalet, Hjertecentret - Thoraxkirurgisk Klinik

Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Anæstesi- og Operationsklinikken

Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Institut for Inflammationsforskning

Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Klinik for Ergo- og Fysioterapi

Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling

Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Læbe-Ganespalte Klinik

Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Ortopædkirurgisk Klinik

Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Tand-Mund-Kæbekirurgisk Klinik

Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Traumecenter og Akutmodtagelse

Rigshospitalet, HovedOrtoCentret - Øre-Næse-Halskirurgisk og Audiologisk Klinik

Rigshospitalet, Hvidovre, Klinik for  Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Anæstesi- og Operation

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - BørneUngeKlinikken

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Enhed for Patofysiologi

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Enhed for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Fertilitetsklinikken

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Gynækologisk Klinik

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Klinik for Vækst og Reproduktion

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Neonatalklinikken

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret - Obstetrisk Klinik

Rigshospitalet, Neurocentret - Klinik for Rygmarvsskader. Udefunktion

Rigshospitalet, Neurocentret - Krisepsykologisk Enhed

Rigshospitalet, Neurocentret - Neurokirurgisk Klinik

Rigshospitalet, Nordisk Cochrane Center

Rigshospitalet, Nordisk Cochrane Center - Copenhagen Trial Unit

Rigshospitalet, Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning (UCSF)

Ringkøbing-Skjern Museum

Rockwool Fondens Forskningsenhed

Roskilde Museum

Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi

Roskilde Universitet, Institut for Naturvidenskab og Miljø

Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

Roskilde Universitet, Roskilde Universitetsbibliotek

Rudersdal Museer

Rytmisk Musikkonservatorium

Scleroseforeningen

Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev

Sjællands Kirkemusikskole

Sjællands Universitetshospital, Akutafdelingen Køge

Sjællands Universitetshospital, Anæstesi, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Anæstesiologisk afd, Køge

Sjællands Universitetshospital, Billeddiagnostisk Afdeling, SUH Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Hæmatologisk afd, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Kardiologisk Afdeling,  Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Klinisk Biokemisk afdeling, Køge

Sjællands Universitetshospital, Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Klinisk Onkologisk Afdeling SUH Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afdeling, Køge

Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Neurologisk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afdeling, Køge

Sjællands Universitetshospital, Patologisk Afdeling, Køge

Sjællands Universitetshospital, Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Pædiatrisk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Reumatologisk Afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Universitetsfunktionen og stab, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Urologisk afdeling, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Øjenafdelingen, Roskilde

Sjællands Universitetshospital, Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Køge

Skagens Kunstmuseer

Skovgaard Museet

Sorø Kunstmuseum

Statens Museum for Kunst

Statens Serum Institut

Steno Diabetes Center

Struer Museum

Svendborg International Maritime Academy, SIMAC

Svendborg Museum

Syddansk Musikkonservatorium

Syddansk Universitet, Active Living and Health Informatics

Syddansk Universitet, Biologisk Institut

Syddansk Universitet, Biomedicinsk Laboratorium

Syddansk Universitet, Biotechnology

Syddansk Universitet, Center for Industrial Elektonik (CIE)

Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Samfund

Syddansk Universitet, Centre for Energy Informatics

Syddansk Universitet, Centre for Maritime Technology

Syddansk Universitet, Centre for Nano Optics

Syddansk Universitet, Centre for Sustainable Engineering Operations Management

Syddansk Universitet, Chemical Engineering

Syddansk Universitet, CROP

Syddansk Universitet, Electrical Engineering

Syddansk Universitet, Embodied Systems for Robotics and Learning

Syddansk Universitet, Forskningsenheden for Tromboseforskning

Syddansk Universitet, Innovation and Entrepreneurship

Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og  Molekylær Biologi

Syddansk Universitet, Institut for Design og Kommunikation

Syddansk Universitet, Institut for Entrepremørskab og Relationsledelse

Syddansk Universitet, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Syddansk Universitet, Institut for Historie

Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik

Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber

Syddansk Universitet, Institut for Marketing og Management

Syddansk Universitet, Institut for Matematik og Datalogi

Syddansk Universitet, Institut for Molekylær Medicin

Syddansk Universitet, Institut for Psykologi

Syddansk Universitet, Institut for Regional Sundhedsforskning

Syddansk Universitet, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi

Syddansk Universitet, Institut for Sprog og Kommunikation

Syddansk Universitet, Institut for Statskundskab

Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning

Syddansk Universitet, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi

Syddansk Universitet, InterAct

Syddansk Universitet, IVØ-Analyse

Syddansk Universitet, Juridisk Institut

Syddansk Universitet, Laboratorium for Sammenhængende Undervisning og Læring

Syddansk Universitet, Mechatronics

Syddansk Universitet, Microtechnology

Syddansk Universitet, Palliativt Videncenter

Syddansk Universitet, Retsmedicinsk Institut

Syddansk Universitet, SDU Civil Engineering

Syddansk Universitet, SDU Design Engineering

Syddansk Universitet, SDU Life Cycle Engineering

Syddansk Universitet, SDU Mechanical Engineering

Syddansk Universitet, SDU Robotics

Syddansk Universitet, SDU UAS Centre

Syddansk Universitet, Software Engineering

Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed

Syddansk Universitet, The NanoSyd Center

Sydvestjyske Museer

Teknologirådet

Teknologisk Institut

Thorvaldsens Museum

Trapholt

Vardemuseerne

Vejdirektoratet

Vejen Kunstmuseum 

Vejle Museerne

Vendsyssel Historiske Museum

Vendsyssel Kunstmuseum

Vestervig Kirkemusikskole

Vesthimmerlands Museum

Viborg Museum

Viborg Stiftsmuseum

Vikingeskibsmuseet i Roskilde

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfæd , VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfæd

Ærø Museum

Øhavsmuseet Faaborg

Øjenfonden

Øjenforeningen Værn om Synet

Østfyns Museer

Østsjællands Museum

Østsjællands Museum

AAGE V. JENSEN NATURFOND

Aalborg Historiske Museum

Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og Medieteknologi

Aalborg Universitet, Institut for byggeri og anlæg

Aalborg Universitet, Institut for Datalogi

Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Systemer

Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik

Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab

Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi

Aalborg Universitet, Institut for Kultur og GlobaleStudier

Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi

Aalborg Universitet, Institut for Matematiske Fag

Aalborg Universitet, Institut for Materiale og Produktion

Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Aalborg Universitet, Institut for Planlægning

Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialet Arbejde

Aalborg Universitet, Institut for Statskundskab

Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse

Aalborg Universitet, Juridisk Institut

Aalborg Universitet, Klinisk Institut

Aalborg Universitet, Statens Byggeforsknings Institut

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Enheden for Psykiatrisk Forskning

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Forskningsenhed Børne- og ungdomspsykiatri

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Klinik Nord

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Klinik Syd

Aalborg Universitetshospital, Akut- og Traumecenter

Aalborg Universitetshospital, Anæstesi og Intensiv

Aalborg Universitetshospital, Arbejdsmedicin

Aalborg Universitetshospital, Arvelige Sygdomme

Aalborg Universitetshospital, Billeddiagnostik

Aalborg Universitetshospital, Blodsygdomme

Aalborg Universitetshospital, Brystkirurgi

Aalborg Universitetshospital, Børn og unge

Aalborg Universitetshospital, Danske Sundhedstjenesteforskningscenter (ny fra 2018)

Aalborg Universitetshospital, Forskning, Uddannelse og Innovation

Aalborg Universitetshospital, Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje

Aalborg Universitetshospital, Fysio- og Ergoterapi

Aalborg Universitetshospital, Gigt- og Rygmedicin

Aalborg Universitetshospital, Gynækologi, Graviditet og Fødsel

Aalborg Universitetshospital, Hjertemedicin

Aalborg Universitetshospital, Hjerte-og Lungekirurgi

Aalborg Universitetshospital, Hormon- og Stofskiftesygdomme

Aalborg Universitetshospital, Hud- og Kønssygdomme,

Aalborg Universitetshospital, Infektionsmedicin

Aalborg Universitetshospital, Karkirurgi

Aalborg Universitetshospital, Klinisk Biokemi

Aalborg Universitetshospital, Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Aalborg Universitetshospital, Klinisk Immunologi

Aalborg Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologi

Aalborg Universitetshospital, Kræftbehandling

Aalborg Universitetshospital, Kæbekirurgi

Aalborg Universitetshospital, Køkkenfunktionen

Aalborg Universitetshospital, Lungemedicin

Aalborg Universitetshospital, Mave- og Tarmkirurgi

Aalborg Universitetshospital, Medicinsk afdeling Farsø (ny fra 2015)

Aalborg Universitetshospital, Medicinske Mave- og Tarmsygdomme

Aalborg Universitetshospital, Neurokirurgi

Aalborg Universitetshospital, Neurologi

Aalborg Universitetshospital, Nyre- og Urinvejskirurgi

Aalborg Universitetshospital, Nyremedicin

Aalborg Universitetshospital, Ortopædkirurgi

Aalborg Universitetshospital, Patologi

Aalborg Universitetshospital, Plastikkirurgi

Aalborg Universitetshospital, Præhospital og akutmedicin

Aalborg Universitetshospital, Sexologi

Aalborg Universitetshospital, Socialmedicin

Aalborg Universitetshospital, Thisted Sygehus (ny fra 2018)

Aalborg Universitetshospital, Ældremedicin

Aalborg Universitetshospital, Øjensygdomme

Aalborg Universitetshospital, Øre-, Næse- og Halssygdomme

Aalborg Zoo

Aarhus Maskinmesterskole

Aarhus Universitet, AIAS Aarhus Institute for Advanced Studies

Aarhus Universitet, Center for Bioinformatik

Aarhus Universitet, Center for Undervisning og Digitale Medier (TDM)

Aarhus Universitet, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Aarhus Universitet, DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center fot Miljø og Energi

Aarhus Universitet, Faculty of Arts

Aarhus Universitet, Faculty of Health

Aarhus Universitet, Faculty of Science and Technology

Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen

Aarhus Universitet, Inst. for Forretningsudvik. og Teknologi

Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin

Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Aarhus Universitet, Institut for Datalogi

Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed

Aarhus Universitet, Institut for Fysik og Astronomi

Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer

Aarhus Universitet, Institut for Geoscience

Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab

Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab

Aarhus Universitet, Institut for Kemi

Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund

Aarhus Universitet, Institut for Matematik

Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab

Aarhus Universitet, Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Aarhus Universitet, Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Aarhus Universitet, Institut for Retsmedicin

Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab

Aarhus Universitet, Institut for Virksomhedsledelse

Aarhus Universitet, Institut for Økonomi

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

Aarhus Universitet, Psykologisk Institut

Aarhus Universitet, The Interdisciplinary Nanoscience Center

Aarhus Universitet, Aarhus BSS

Aarhus Universitets Forskningsfond

Aarhus Universitetshospital, Anæstesiologisk Afd.

Aarhus Universitetshospital, Arbejdsmedicinsk Klinik

Aarhus Universitetshospital, Blodprøver og Biokemi

Aarhus Universitetshospital, Børneafdeling A.

Aarhus Universitetshospital, Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liasisonpsykiatri

Aarhus Universitetshospital, Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen

Aarhus Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling G

Aarhus Universitetshospital, Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afd. T, inkl. Thoraxkirurgisk afd.

Aarhus Universitetshospital, Hjertesygdomme

Aarhus Universitetshospital, Hud og Kønssygdomme

Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk Afd. R

Aarhus Universitetshospital, Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Farmakologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Immunologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Kræftafdelingen

Aarhus Universitetshospital, Kvindesygdomme og fødsler

Aarhus Universitetshospital, Lungemedicinsk Afd. LUB

Aarhus Universitetshospital, Mave-Tarm Kirurgi

Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk Afd. MEA

Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afd. V

Aarhus Universitetshospital, Molekylær Medicinsk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Neurofysiologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Neurokirurgisk Afd. NK

Aarhus Universitetshospital, Neurologisk Afd. F

Aarhus Universitetshospital, Neuroradiologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, NUK - PET

Aarhus Universitetshospital, Nyremedicinsk Afd. C

Aarhus Universitetshospital, Operation og Intensiv - nord, syd, øst

Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afd. E

Aarhus Universitetshospital, Patologisk Institut

Aarhus Universitetshospital, Plastik- og Brystkirurgi

Aarhus Universitetshospital, Reumatologisk Afdeling U

Aarhus Universitetshospital, Røntgen og Scanning

Aarhus Universitetshospital, Skejby, Afdeling ADA

Aarhus Universitetshospital, Skejby, Afdeling P

Aarhus Universitetshospital, Skejby, Afdeling R Retspsykiatrisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital, Skejby, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital, Tand-, Mund-, og Kæbekirurgisk Afd. O

Aarhus Universitetshospital, Urinvejskirurgisk Afd. K

Aarhus Universitetshospital, Øjenafd. J

Aarhus Universitetshospital, Øre- Næse- og Halsafd. H