Blanketnr.
03.070
Formål med blanketten

Advokater, rådgivere, borgere samt foreninger, fonde, institutioner mv., der søger om boafgiftsfritagelse efter boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Læs mere om optagelse på listen over godkendte foreninger i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2 (Den juridiske vejledning)

Digital løsning

Log på med NemID og udfyld den digitale blanket 03.070 (virk.dk)

PDF-udgave

Det er stadig muligt at ansøge via papirblanket 03.070.

Send den udfyldte blanket til:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Boafgiftsloven (LBK nr. 327 af 02/04/2012) 

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.