Dato for udgivelse
04 Dec 2014 12:54
SKM-nummer
SKM2014.832.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
14-5117054
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Acontoskat, restskat, tillæg, restskattetillæg, godtgørelse, procenttillæg, selskabsskat
Resumé

Offentliggørelse af godtgørelsesprocenten, restskatteprocenten og procenttillægget for 2015.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 29 B, stk. 8, § 29 B, stk. 8, 3.pkt, § 29 B, stk. 9.

Satserne følger af lov nr. 1562 af 20. december 2013.

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, C.D.10.4.9.5.

Redaktionelle noter

Ifølge lov nr. 998 af 30. august 2015 er opgørelse af godtgørelsesprocenten, restskatteprocenten og procenttillæg efter de hidtidige bestemmelser i §29B, stk. 8 og 9 i selskabsskatteloven ændret fra og med indkomståret 2015. SKAT skal henvise til (nummeret på den nye SKM skal indsættes). SKAT skal endvidere henvise til at satserne i SKM2014.832.SKAT fortsat gælder for angivelser før lovens ikrafttræden, jf. lov nr. 998 af 30. august 2015, § 3.


Under henvisning til § 29 B, stk. 10, jf. stk. 8 og 9, i lovbekendtgørelse nr. 1082 af 14. november 2012 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. meddeles det herved, at

  1. Godtgørelsesprocenten udgør 1,0 pct. med virkning for indkomståret 2015.
  2. Restskatteprocenten udgør 4,5 pct med virkning for indkomståret 2015.
  3. Procenttillægget udgør 0,3 pct. med virkning for indkomståret 2015.