Hvis din arbejdsgiver betaler for din avis og leverer den til din privatadresse, skal du betale skat af det. Det gælder også, hvis du får avisen til brug for arbejde. I visse tilfælde falder det dog ind under bagatelgrænsen.

Hvis avisen leveres på din arbejdsplads, til anvendelse på arbejdspladsen, er det skattefrit for dig.

  • Hvis din arbejdsgiver ikke har oplyst værdien af fri avis på din årsopgørelse, skal du selv gøre det. Du skal skrive værdien af fri avis i rubrik 20.

Skriv værdien af fri avis på din årsopgørelse, rubrik 20

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.