Her er en oversigt over fristerne for at indberette og betale moms, lønsumsafgift, A-skat og EU-salg uden moms.

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus
En del af hjælpepakken betyder, at en række frister for indberetning og betaling af moms samt betaling af A-skat og am-bidrag er udskudt.

Læs mere på skat.dk/corona

Indberet og betal i TastSelv Erhverv

Du skal indberette moms hvert halve år, hvis din virksomheds momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. årligt, og du har indberettet og indbetalt til tiden.

Er din virksomhed nystartet, skal du indberette moms kvartalsvis i mindst 1½ år. Herefter undersøger Skattestyrelsen din virksomheds omsætning og ændrer eventuelt din afregningsperiode, så du skal indberette hvert halve år.

Udskydelse af halvårsfrister for moms som følge af coronavirus

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus. Visse halvårlige frister for moms er derfor udskudt. Se fristerne herunder, og læs mere på skat.dk/corona.

Indberet evt. stadig til den oprindelige frist

Skattestyrelsen opfordrer dig til alligevel at indberette til den oprindelige frist, hvis du kan og kun vente med at betale. Hvis du (senest 1. september 2020) indberetter en evt. negativ momsindberetning for første halvår 2020, kan din virksomhed få den negative moms udbetalt efter reglerne for udbetaling af negativ moms.

Hvis du stadig vil betale til den oprindelige frist

Hvis du indberetter til den oprindelige frist, kan du også stadig betale til den oprindelige frist. Vær dog opmærksom på, at du så bør sætte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen op, så det indbetalte beløb ikke udbetales igen. Læs mere om udbetalingsgrænsen i afsnittet Betaling inden de udskudte frister (ny grænse på Skattekontoen)skat.dk/corona.

Udskudte halvårsfrister for moms som følge af coronavirus
Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt indberetnings- og betalingsfrist
1. januar - 30. juni 2020 1. september 2020 1. marts 2021
1. juli - 31. december 2020 1. marts 2021 De to perioder skal indberettes hver for sig og betales senest 1. marts 2021

Halvårsfrister for moms for 2021
Afregningsperiode Indberetnings- og betalingsfrist
1. januar - 30. juni 2021 1. september 2021
1. juli - 31. december 2021 1. marts 2022

Du skal indberette moms kvartalsvis, hvis din virksomhed enten er nystartet, hvis du selv har søgt om det, eller hvis vi konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er mellem 5-50 mio. kr. om året.

Udskydelse af kvartalsfrister for moms som følge af coronavirus

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder, som følge af coronavirus. Visse kvartalsvise frister for moms er derfor udskudt.

Indberet evt. stadig til den oprindelige frist

Skattestyrelsen opfordrer dig til alligevel at indberette til den oprindelige frist, hvis du kan og kun vente med at betale. Hvis du (senest 1. december 2020) indberetter en evt. negativ momsindberetning for tredje kvartal 2020, kan din virksomhed få den negative moms udbetalt efter reglerne for udbetaling af negativ moms.

Hvis du stadig vil betale til den oprindelige frist

Hvis du indberetter til den oprindelige frist, kan du også stadig betale til den oprindelige frist. Vær dog opmærksom på, at du så bør sætte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen op, så det indbetalte beløb ikke udbetales igen. Læs mere om udbetalingsgrænsen i afsnittet Betaling inden de udskudte frister (ny grænse på Skattekontoen)skat.dk/corona.

Fristen den 1. september 2020: Vær opmærksom på, at din virksomhed skal indberette og betale for både 1. og 2. kvartal 2020, hvis du ikke allerede har indberettet og betalt for 1. kvartal.
De to perioder skal indberettes hver for sig.

Udskudte kvartalsfrister for moms som følge af coronavirus
Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt indberetnings- og betalingsfrist
1. januar - 31. marts 2020 2. juni 2020 1. september 2020
1. april - 30. juni 2020 1. september 2020 De to perioder skal indberettes hver for sig og betales senest 1. september 2020
1. juli - 30. september 2020 1. december 2020 1. marts 2021
1. oktober - 31. december 2020 1. marts 2021 De to perioder skal indberettes hver for sig og betales senest 1. marts 2021

Læs mere på skat.dk/corona

Frister for kvartalsvis afregning af moms 2020/21
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. juli - 30. september 2020 1. marts 2021 (udskudt fra 1. december 2020)
1. oktober - 31. december 2020 1. marts 2021 (De to perioder skal indberettes hver for sig og betales senest 1. marts 2021)
1. januar - 31. marts 2021 1. juni 2021
1. april - 30. juni 2021 1. september 2021
1. juli - 30. september 2021 1. december 2021
1. oktober - 31. december 2021 1. marts 2022

Du skal indberette moms månedsvis, hvis vi konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er over 50 mio. kr. om året, eller hvis du selv har søgt om det.

Udskydelse af månedsvise frister for moms som følge af coronavirus

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder, som følge af coronavirus. Visse månedsvise frister for moms er derfor udskudt.

Jeg afregner moms månedsvis som kreditbegrænset. Gælder udskydelsen af betalingsfristen også for mig?

Nej. Du skal betale moms til samme frister, som du plejer.

Indberet evt. stadig til den oprindelige frist

Skattestyrelsen opfordrer dig til alligevel at indberette til den oprindelige frist, hvis du kan og kun vente med at betale. Det er en fordel for din virksomhed, hvis du skal have moms tilbage.

Hvis du stadig vil betale til den oprindelige frist

Hvis du indberetter til den oprindelige frist, kan du også stadig betale til den oprindelige frist. Vær dog opmærksom på, at du så bør sætte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen op, så det indbetalte beløb ikke udbetales igen. Læs mere om udbetalingsgrænsen i afsnittet Betaling inden de udskudte frister (ny grænse på Skattekontoen)skat.dk/corona.

Udskudte månedsfrister for moms som følge af coronavirus
Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt indberetnings- og betalingsfrist
1. august - 31. august 2020 25. september 2020 2. oktober 2020

 Læs mere på skat.dk/corona

Frister for månedsvis afregning af moms 2020/21
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. september - 30. september 2020 26. oktober 2020
1. oktober - 31. oktober 2020 25. november 2020
1. november - 30. november 2020 28. december 2020
1. december - 31. december 2020 25. januar 2021
1. januar - 31. januar 2021 25. februar 2021
1. februar - 29. februar 2021 25. marts 2021
1. marts - 31. marts 2021 26. april 2021
1. april - 30. april 2021 25. maj 2021
1. maj - 31. maj 2021 25. juni 2021
1. juni - 30. juni 2021 17. august 2021
1. juli - 31. juli 2021 25. august 2021
1. august - 31. august 2021 27. september 2021
1. september - 30. september 2021 25. oktober 2021
1. oktober - 31. oktober 2021 25. november 2021
1. november - 30. november 2021 27. december 2021
1. december - 31. december 2021 25. januar 2022

Hvis du har EU-salg uden moms, skal du indberette det hver måned i TastSelv Erhverv under Moms.

Du skal kun indberette for en periode, hvis du har haft EU-salg uden moms i perioden. Du skal ikke lave en nulindberetning.

I TastSelv Erhverv kan du søge om lov til at indberette hvert kvartal i stedet for hver måned.

Månedlig indberetning af EU-salg uden moms 2020/21
Afregningsperiode Skal være indberettet senest
August 2020 25. september 2020
September 2020 25. oktober 2020
Oktober 2020 25. november 2020
November 2020 25. december 2020
December 2020 25. januar 2021
Januar 2021 25. februar 2021
Februar 2021 25. marts 2021
Marts 2021 26. april 2021
April 2021 25. maj 2021
Maj 2021 25. juni 2021
Juni 2021 26. juli 2021
Juli 2021 25. august 2021
August 2021 27. september 2021
September 2021 25. oktober 2021
Oktober 2021 25. november 2021
November 2021 27. december 2021
December 2021 25. januar 2022
 Januar 2022  25. februar 2022
Februar 2022 25. marts 2022
Marts 2022 25. april 2022
Kvartalsvis indberetning af EU-salg uden moms 2020/21
Afregningsperiode Skal være indberettet senest
 3. kvartal 2020 25. oktober 2020
 4. kvartal 2020 25. januar 2021
1. kvartal 2021 26. april 2021
2. kvartal 2021 26. juli 2021
3. kvartal 2021 25. oktober 2021
4. kvartal 2021 25. januar 2022
1. kvartal 2022 25. april 2022

Hvis du er registreret for One stop moms, skal du indberette og betale den 20. i måneden efter et kvartal er slut.

Fra 1. juli 2021 bliver momsreglerne ved salg til private i EU udvidet og kommer til også at inkludere Importordningen. Derfor vil indberetnings- og betalingsfristerne blive ændret fra juli 2021. For EU-ordningen og Ikke-EU-ordningen bliver fristen forlænget med 10 dage, mens virksomheder på Importordningen, som skal indberette og betale hver måned, får samme frist månedsvis. Fristen er sidste dag i måneden efter en periodes udløb.

One stop moms vil samtidig også skifte navn til Moms One Stop Shop. Læs mere om de nye regler for moms ved salg til private i EU.

Frister for One stop moms 2020/2021
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
4. kvartal 2020 20. januar 2021
1. kvartal 2021 20. april 2021
2. kvartal 2021 20. juli 2021
Frister for EU-ordningen og Ikke-EU-ordningen (Moms One Stop Shop) 2021
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
3. kvartal 2021 31. oktober 2021
4. kvartal 2021 31. januar 2022
1. kvartal 2022 30. april 2022
Frister for Importordningen (Moms One Stop Shop) 2021
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. juli - 31. juli 2021 31. august 2021
1. august - 31. august 2021 30. september 2021
1. september - 30. september 2021 31. oktober 2021
1. oktober - 31. oktober 2021 30. november 2021
1. november - 30. november 2021 31. december 2021
1. december - 31. december 2021 31. januar 2022
1. januar - 31. januar 2022 28. februar 2022

Læs mere om, hvordan du indberetter og betaler moms

Store virksomheder

Har din virksomhed am-bidrag på over 250.000 kroner og/eller A-skat på over 1 million kroner pr. år, er den en stor virksomhed.

Er du i tvivl, kan du se på din virksomheds registreringsbevis i TastSelv Erhverv, om virksomheden er lille eller stor.

Udskydelse af betalingsfrist som følge af coronavirus (store virksomheder)
Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus. Derfor er visse frister for betaling af A-skat og am-bidrag udskudt for store virksomheder:

 • Den oprindelige betalingsfrist for juni måned 2020, den 30. juni, udskydes til 30. oktober 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist for juli måned 2020, den 31. juli, er ikke udskudt
 • Den oprindelige betalingsfrist for august måned 2020, den 31. august, udskydes til 15. januar 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist for september 2020, den 30. september, udskydes til 16. marts 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist for oktober 2020, den 30. oktober, udskydes til 17. maj 2021 

Indberetningsfristerne ændres ikke.

Læs mere på skat.dk/corona

Indberetnings- og betalingsfrister for 2020 (store virksomheder)

Afregningsperiode 

Indberetningsfrist

Betalingsfrist

Juni 2020

30. juni 2020

30. oktober 2020 (udskudt fra 30. juni 2020) 

Juli 2020

31. juli 2020

31. juli 2020

August 2020

31. august 2020

15. januar 2021 (udskudt fra 31. august 2020)

September 2020

30. september 2020

16. marts 2021 (udskudt fra 30. september 2020)

Oktober 2020

30. oktober 2020

17. maj 2021 (udskudt fra 30. oktober 2020)

November 2020

30. november 2020

30. november 2020

December 2020

30. december 2020

30. december 2020

Januar 2021

29. januar 2021

29. januar 2021

Februar 2021

26. februar 2021

26. februar 2021

Marts 2021

31. marts 2021

31. marts 2021

April 2021

29. april 2021

29. april 2021

Maj 2021

31. maj 2021

31. maj 2021

Juni 2021

30. juni 2021

30. juni 2021

Juli 2021

30. juli 2021

30. juli 2021

August 2021

31. august 2021

31. august 2021

September 2021

30. september 2021

30. september 2021

Oktober 2021

29. oktober 2021

29. oktober 2021

November 2021

30. november 2021

30. november 2021

December 2021

30. december 2021

30. december 2021

Offentlige myndigheder

Offentlige myndigheder som styrelser, kommuner og regioner er generelt ikke omfattet af de udskudte frister og skal derfor indberette og betale som hidtil.

For små og mellemstore virksomheder

Har din virksomhed am-bidrag på under 250.000 kroner og A-skat på under 1 million kroner pr. år, er den en lille virksomhed.

Er du i tvivl, kan du se på din virksomheds registreringsbevis i TastSelv Erhverv, om virksomheden er lille eller stor.

Udskydelse af betalingsfrist som følge af coronavirus (små og mellemstore virksomheder)
Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus. Derfor er visse frister for betaling af A-skat og am-bidrag udskudt for små og mellemstore virksomheder.

 • Den oprindelige betalingsfrist for maj måned 2020, den 10. juni, udskydes til 12. oktober 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist for juni måned 2020, den 10. juli, udskydes til 10. november 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist for juli måned 2020, den 10. august, er ikke udskudt
 • Den oprindelige betalingsfrist for august måned 2020, den 10. september, udskydes til 29. januar 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist for september måned 2020, den 12. oktober, udskydes til 31. marts 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist for oktober måned 2020, den 10. november, udskydes til 31. maj 2021

Indberetningsfristerne ændres ikke.

Læs mere på skat.dk/corona

Indberetnings- og betalingsfrister for 2020 (små og mellemstore virksomheder)

Afregningsperiode

Indberetningsfrist

Betalingsfrist

Maj 2020

10. juni 2020

12. oktober 2020 (udskudt fra 10 juni 2020)

Juni 2020

10. juli 2020

10. november 2020 (udskudt fra 10. juli 2020)

Juli 2020

10. august 2020

10. august 2020

August 2020

10. september 2020 

29. januar 2021 (udskudt fra 10. september 2020) 

September 2020

12. oktober 2020

31. marts 2021 (udskudt fra 12. oktober 2020)

Oktober 2020

10. november 2020

31. maj 2021 (udskudt fra 10. november 2020)

November 2020

10. december 2020

10. december 2020

December 2020

18. januar 2021

18. januar 2021

Januar 2021

10. februar 2021

10. februar 2021

Februar 2021

10. marts 2021

10. marts 2021

Marts 2021

12. april 2021

12. april 2021

April 2021

10. maj 2021

10. maj 2021

Maj 2021

10. juni 2021

10. juni 2021

Juni 2021

12. juli 2021

12. juli 2021

Juli 2021

10. august 2021

10. august 2021

August 2021

10. september 2021

10. september 2021

September 2021

11. oktober 2021

11. oktober 2021

Oktober 2021

10. november 2021

10. november 2021

November 2021

10. december 2021

10. december 2021

December 2021

17. januar 2022

17. januar 2022

Læs mere om, hvordan du betaler A-skat og am-bidrag

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
3. kvartal 2020 15. oktober 2020
4. kvartal 2020 15. januar 2021
1. kvartal 2021 15. april 2021
2. kvartal 2021 15. juli 2021
3. kvartal 2021 15. oktober 2021
4. kvartal 2021 17. januar 2022

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
September 2020 15. oktober 2020
Oktober 2020 16. november 2020
November 2020 15. december 2020
December 2020 15. januar 2021
Januar 2021 15. februar 2021
Februar 2021 15. marts 2021
Marts 2021 15. april 2021
April 2021 17. maj 2021
Maj 2021 15. juni 2021
Juni 2021 15. juli 2021
Juli 2021 16. august 2021
August 2021 15. september 2021
September 2021 15. oktober 2021
Oktober 2021 15. november 2021
November 2021 15. december 2021
December 2021 17. januar 2022

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
3. kvartal 2020 15. oktober 2020
4. kvartal 2020 15. januar 2021
1. kvartal 2021 15. april 2021
2. kvartal 2021 15. juli 2021
3. kvartal 2021 15. oktober 2021
4. kvartal 2021 17. januar 2022

Hvis virksomheden, der skal afregne lønsumsafgift efter metode 4, har ansatte, skal du både indberette aconto hvert kvartal og for hele indkomståret. Hvis virksomheden ikke har ansatte, skal du kun indberette for indkomståret.

På årsangivelsen skal du indberette lønsumsafgiften af virksomhedens over-/underskud. Har du ansatte, skal du foruden lønsumsafgiften af virksomhedens over-/underskud også indberette lønsumsafgiften af indkomstårets samlede lønsum og fratrække den lønsumsafgift, du har indberettet aconto hvert kvartal.

Har virksomheden ingen ansatte, skal du kun indberette en gang om året.

Udskydelse af frister for lønsumsafgift som følge af coronavirus

Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker til virksomheder, som følge af coronavirus. Visse frister for lønsumsafgift er derfor udskudt.

Indberet evt. stadig til den oprindelige frist

Skattestyrelsen opfordrer dig til alligevel at indberette til den oprindelige frist, hvis du kan og kun vente med at betale.

Hvis du stadig vil betale til den oprindelige frist

Hvis du indberetter til den oprindelige frist, kan du også stadig betale til den oprindelige frist. Vær dog opmærksom på, at du så bør sætte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen op, så det indbetalte beløb ikke udbetales igen. Læs mere om udbetalingsgrænsen i afsnittet Betaling inden de udskudte frister (ny grænse på Skattekontoen)skat.dk/corona.

Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt betalingsfrist
2. kvartal 2020 15. juli 2020 1. september 2020
3. kvartal 2020 15. oktober 2020 16. november 2020

 Læs mere på skat.dk/corona

Kvartalsvis indberetning for virksomheder med ansatte 2020/21
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
3. kvartal 2020 16. november 2020 (Udskudt fra 15. oktober 2020)
4. kvartal 2020 15. januar 2021
1. kvartal 2021 15. april 2021
2. kvartal 2021 15. juli 2021
3. kvartal 2021 15. oktober 2021
4. kvartal 2021  17. januar 2022

Årsindberetning for virksomheder med og uden ansatte:

Når virksomheden har forskudt indkomstår
Hvis du har forskudt indkomstår, afhænger fristen for at indberette og betale årsangivelsen af virksomhedens driftsform, og af hvornår virksomhedens indkomstår udløber.

Årsindberetning 2020/21 (personligt ejede virksomheder)
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. april 2019 - 31. marts 2020 16. august 2021
1. maj 2019 - 30. april 2020 16. august 2021
1. juni 2019 - 31. maj 2020 16. august 2021
1. juli 2019 - 30. juni 2020 16. august 2021
1. august 2019 - 31. juli 2020 16. august 2021
1. september 2019 - 31. august 2020 16. august 2021
1. oktober 2019 - 30. september 2020 16. august 2021
1. november 2019 - 31. oktober 2020 16. august 2021
1. december 2019 - 30. november 2020 16. august 2021
1. januar 2020 - 31. december 2020 16. august 2021
1. februar 2020 - 31. januar 2021 16. august 2021
1. marts 2020 - 28. februar 2021 16. august 2021
1. april 2020 - 31. marts 2021 15. august 2022
Årsindberetning 2020/21 (ikke-personligt ejede virksomheder - fx et APS eller et IVS)
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. marts 2019 - 29. februar 2020 15. oktober 2020
1. april 2019 - 31. marts 2020 16. november 2020
1. maj 2019 - 30. april 2020 15. december 2020
1. juni 2019 - 31. maj 2020 15. januar 2021
1. juli 2019 - 30. juni 2020 15. februar 2021
1. august 2019 - 31. juli 2020 15. marts 2021
1. september 2019 - 31. august 2020 15. april 2021
1. oktober 2019 - 30. september 2020 17. maj 2021
1. november 2019 - 31. oktober 2020 15. juni 2021
1. december 2019 - 30. november 2020 15. juli 2021
1. januar 2020 - 31. december 2020 16. august 2021
1. februar 2020 - 31. januar 2021 15. september 2021
1. marts 2020 - 28. februar 2021 15. oktober 2021
1. april 2020 - 31. marts 2021 15. november 2021
1. maj 2020 - 30. april 2021 15. december 2021
1. juni 2020 - 31. maj 2021  17. januar 2022

Læs mere om, hvordan du indberetter og betaler lønsumsafgift

Du har overholdt fristen for at indberette, hvis du får en kvittering for din indberetning inden kl. 24.00 den dag, fristen udløber.

Din betaling er rettidig, hvis beløbet bliver trukket på din virksomheds konto senest den dag, fristen udløber.

Betaler du med LeverandørService hos Nets, skal du godkende betalingen i TastSelv Erhverv inden kl. 16.00 bankdagen før sidste rettidige betalingsdag, for at betalingen kan blive trukket på bankkontoen på sidste rettidige betalingsdag.

Hvis du ikke indberetter fx moms, lønsumsafgift, A-skat og am-bidrag inden fristerne, laver vi et midlertidigt skøn for dig. Det kaldes også en foreløbig fastsættelse (FF) og koster 800 kr. hver gang.

Husk også at indberette "0", hvis du ikke har haft nogen aktivitet i perioden.

Hvis du ikke betaler fx moms, lønsumsafgift, A-skat og am-bidrag inden fristerne, bliver der automatisk beregnet og tilskrevet renter på Skattekontoen. 

Har du indberettet eller betalt for sent, kan du søge om at blive fritaget for at betale afgiften samt renter og gebyrer. Inden du søger om fritagelse, skal du indberette og betale den moms, lønsumsafgift eller A-skat og am-bidrag, som FF-afgiften vedrører. 

Ansøg om fritagelse for afgift af den foreløbig fastsættelse (FF), renter og gebyrer (virk.dk)

Når vi har behandlet ansøgningen, sender vi en afgørelse til din virksomheds digitale postkasse.

Læs mere om reglerne for fritagelse i § 4 i bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 (retsinformation.dk)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.