Titel
e-Export
Beskrivelse

EORI valideringen virker igen - angivelser med EORI skal gensendes.

Der er problemer med EORI validering - angivelser går i fejl.

Det er fejlmeldt.

Dags dato
11 Apr 2019 16:25
Status
Løst
Dato for klarmelding
11 Apr 2019 16:37