Titel
ICS
Beskrivelse

Følgende værdier i dropdownmenu mangler i ICS online.

"Transportmåde/-kode"
"Grænseoverskridende nationalitet"
"Betalingsmåde/-kode" (både i Hovedoplysninger og på varepost)
"Yderligere oplysninger" (på varepost)

Man kan indsætte værdierne manuelt (bare tryk 'ok' til fejlbeskeden):

1 for søtransport, 4 for lufttransport

A Kontant, B Kreditkort, D Andet, H Elektronisk kredit overførsel, Y Konto hos transportør, Z Ikke forudbetalt

Sagen undersøges.  INC000000549909

Oprettet
14 May 2019 11:30
Status
Løst
Klarmeldt
15 Jul 2019 13:17