Titel
e-Export
Beskrivelse

Der er problemer med at indsætte faktisk ekspedtionstid i export angivelser via on-line systemet.

Opdatering kl. 09.01: Der er foretaget en systemmæssig rettelse. Onlinebrugere bedes genstarte e-Export.

Opdatering kl. 08.50: Angivelser der har fået faktisk ankomst går i fejl efterfølgende. Hvis man åbner en angivelse i status 40 eller derover, og får spørgsmålet om man vil gemme ændringer (selv om der ikke er nogen), skal man svare NEJ.

Det er fejlmeldt.

Nødprocedure kan anvendes i fornødent omfang

INC000000675873

Oprettet
19 Dec 2019 08:24
Status
Løst
Klarmeldt
19 Dec 2019 09:10