Titel
Import- og Eksportsystemerne
Beskrivelse

Dobbelt opretninger

I forbindelse med ugens problemer vedrørende filoverførsel til import og eksport systemerne, er nogle angivelser blevet oprettet dobbelt. Hvis virksomheder/speditører konstaterer dette, bedes man kontakte servicedesk, der vil foranledige sletning af dubletten.

Oprettet
28 Feb 2020 09:38
Status
Driftsproblem