Titel
Alle toldsystemer
Beskrivelse

Langsomt filsvar på Import, Export og NCTS.

Nogle virksomheder ser fejlmeddelelse, 'Sendt ikke hentet'. Filer modtages og behandles, dog der er en del kø som skal afvikles. Der er ikke problemer med at komme på Import og e-Export Online.

Opdatering kl. 14.26: Filsystemet er fortsat stabilt. Nødprocedure afsluttes.

Opdatering kl. 12.57: Problemet er nu løst og filkøen er afviklet. Igangværende nødprocedurer må naturligvis fuldføres om nødvendigt.

Opdatering kl. 11.42: Stadig ingen tidshorisont.

Opdatering kl. 10.30: Vi har desværre ingen tidshorisont. Nødprocedure er som nævnt tidligere tilladt.

Opdatering kl. 10.17: Filkøen afvikles, men langsomt. I hastende tilfælde må nødprocedure anvendes.

INC000000731668

There is a delay in file responces in the Import, Export og NCTS system. Some companies are seeing the error message, 'Sent, no response'. Files are being recieved and handled, but there is a queue which is currently being processed. 

Update at 2.27 pm: File transfer has been stable since last update. Fallback procedure is no longer allowed.

Update at 12.57: The problem is solved.

Update at 11.42: Still no estimate for a solution.

Update at 10.30: We have no estimate for a solution yet. Fallback is, as stated earlier, allowed.

Update at 10.17 am: The file transfer is moving very slowly. If needed, fallback procedure may be used.

Oprettet
24 Mar 2020 09:54
Status
Løst
Klarmeldt
24 Mar 2020 12:57