Titel
EMCS
Beskrivelse

Til udbydere og virksomheder som kalder EMCS services på Skats B2B GW

Skats SSL certifikat til EMCS B2B Web Services udløber snart og skal derfor udskiftes.

Det betyder at de klienter som kalder services på B2B, skal installere et nyt sæt GlobalSign-certificater for at kunne kalde uden fejl.

Skat udskifter SSL certifikatet den 23. november 2020, kl. 8:00.

De tre certifikater i "kæden" kan rekvireres hos Servicedesk@toldst.dk - angiv venligst dette nummer i Emne-feltet: INC000000869307.

Certifikaterne kan godt installeres nu, såfremt den anvendte teknologiplatform understøtter dette (f.eks. Keystores, Certificate Store). Blot må det sikres, at de nuværende certifikater ikke fjernes før efter den 23/11-2020.

Bemærk: Der er alene tale om det SSL-certifikat til kryptering af forbindelsen ind til Skat. Endepunkter til EMCS B2B services forbliver uændret. Det VOCESII-certifikat der anvendes til at kryptere beskeden der sendes, ændres ikke.
 

To providers and companies who call EMCS services on Skats B2B GW,
 
Skats SSL certificate for EMCS B2B Web Services expires in a short period of time and must therefore be replaced.
 
This means that clients calling services on B2B GW must install a new set of GlobalSign certificates to be able to call without error.
 
Skat replaces the SSL certificate on 23 November 2020 at 8:00 AM.
 
You may request thel 3 certificates in the "chain" through servicedesk@toldst.dk - with this subject line: INC000000869307
 
The certificates can be installed now if the technology platform used supports this (e.g. Keystores, Certificate Store). It just has to be ensured that the current certificates are not removed until after 23 November 2020.
 
Note: This is the SSL certificate for encrypting the connection to SKAT. Endpoints to EMCS B2B services remain unchanged .The VOCESII certificate used to encrypt the message sent does not change.

Oprettet
17 Nov 2020 13:52
Status
Planlagt nedlukning
Klarmeldt
23 Nov 2020 08:00