Blanketter for virksomheder og borgere


Nr.Titel
49.019Anmeldelse G, om gave til udlænding
49.020Erklæring L - om livs- og pensionsforsikring, syge- og ulykkesforsikring hos forsikringsselskab i udlandet
49.020 ENDeclaration L – of direct life assurance, pension, health and accident insurance set up abroad – 49.020 EN
49.021Erklæring K - om konto i pengeinstitut eller hos anden kontofører i udlandet - Ikke CVR-/SE-registrerede
49.021 ENDeclaration K - of account held with a foreign bank or other foreign depositary - 49.021 EN
49.022Erklæring K - om erhvervsmæssig konto i pengeinstitut eller hos anden kontofører i udlandet - CVR-/SE-registrerede
49.022 ENDeclaration K - for commercial account held with a foreign bank, ect. - 49.022 EN
49.023Erklæring V - om deponering af værdipapirer i udlandet
49.023 ENDeclaration V - of securities deposited abroad - 49.023 EN
49.026Erklæring / Samlet opgørelse ved overdragelse (Investeringsgoder)
49.027Tilmelding til SKATs toldsystemer
49.028Anmodning om særskilt vurdering
49.040Delskema ved overdragelse (Investeringsgoder)
49.049Overførsel til udlandet
49.055I54 - Information on foreign employees without residence in Denmark
49.075Registrering for skattepligt - elselskaber
49.090Anmodning om indsigt
49.101Oplysning om specifik konto efter NemKontoordningen
49.101 ENInformation provided under NemKonto ("Easy Account") scheme - 49.101 EN
49.101 PLInformacja o specjalnym rachunku NemKonto - 49.101 PL
49.102Danish income tax return for foreign companies
49.103I 53 - Information on Contractor / Contracts
49.107Extract of Accounts
49.108Regnskabsuddrag
49.109Extract of Accounts
49.109Monthly specification of wages and hydrocarbon tax withheld in the calendar month
49.112Udlægsblad