Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 11:48
Serienummer
S nr. 98
Resumé

Denne vejledning indeholder en beskrivelse af feltnumre i forbindelse med angivelse af PAL-skat efter PAL § 23 og § 23a. Vejledningen dækker alle indberetninger af ophørte og skattepligtsophørte ordninger efter PAL §§ 23 og 23a, uanset om den konkrete ordning beskattes efter PAL § 3, § 4, § 4a eller § 5.

Hvad er nyt?

Styrelsesnavn, adresse og afsnittet om korrektionsangivelser er opdateret. Vejledningen er i øvrigt uændret. 

ISBN-nummer
978-87-417-0240-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen