• Registrering for indberetningspligten foretager du på virk.dk (blanket 03.047).
  • Den 29. oktober 2014 underskrev Danmark den internationale udveksling aftale Common Reporting Standard (CRS).

Log på virk.dk

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter