Blanketnr.
03.063
Formål med blanketten

Kuratorer der foretager udlodninger fra konkursboer skal senest den 20 januar i året efter det år indberetningen vedrører, foretage indberetning til Skattestyrelsen om de udlodninger der er foretaget til konkursboets fordringshavere.
Der kan foretages rettelses/supplerende indberetninger frem til primo oktober for det foregående kalenderår.

Indberetningsblanketten indeholder en vejledning.

Indberetningsblanketten skal sendes til:

Skattestyrelsen
eKapital
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Blanketten kan også fås ved henvendelse til Center for eKapital på ekapital@sktst.dk

eller telefon 72 38 02 10.

Digital løsning

Indberetning kan kun foretages ved indsendelse af blanket til Skattestyrelsen.

PDF-udgave

Hent blanket 03.063

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.