Denne vejledning handler om skatteordningen for udenlandske forskere og højtlønnede medarbejdere, som rekrutteres i udlandet og ansættes i en dansk virksomhed eller forskningsinstitution. Ordningen gælder for alle brancher og for såvel danskere som udlændinge.

Forskere er personer, som udfører forskningsarbejde på et universitet eller i en privat virksomhed, og som har en forskningsmæssig uddannelse på minimum ph.d niveau. Højtlønnede medarbejdere er medarbejdere der modtager en løn, der kan opfylde minimumslønkravet på 66.600 kr. + bidrag til ATP i 2019. For højtlønnede medarbejderne er der ingen uddannelseskrav.

I vejledningen kan du læse, hvilke betingelser virksomheden og medarbejderen skal leve op til for at kunne benytte sig af den særlige skatteordning.

Uanset om du er medarbejder eller arbejdsgiver, er det en god idé at læse hele vejledningen.

Du kan læse mere om den særlige skatteordning i Den juridiske vejledning C.F.6.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter