Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.9 om Momssatsen ML § 33.