Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.22.12.2 Personmotorkøretøjer der anvendes som demonstrationskøretøjer.