Dato for offentliggørelse
07 Oct 2011 12:49
Serienummer
E nr. 13
Resumé

I vejledningen får du kendskab til reglerne for at indberette og betale told, moms, punktafgifter, lønsumsafgift og reglerne for at indberette indkomstoplysninger, herunder indeholdt A-skat og AM-bidrag til eIndkomst.

Du får også kendskab til de regler, der gælder, hvis du indberetter eller betaler for sent og reglerne for modregning.

Du kan få et overblik over virksomheders frister for at indberette og betale på skat.dk/virksomhedskalender.

Hvad er nyt?
Vejledningen er opdateret med få justeringer i afnittene Frister for at angive, indberette og betale og Sådan betaler du til SKAT.
ISBN-nummer
978-87-7121-244-0
Pdf-udgave
Enr_13_ver10_1xml.pdf