En række indtægter er i særlovgivningen fritaget for skattepligt, hvor dette ikke følger af SL's regler.