2017
388.200 kr.
2016
379.900 kr.
2015
374.800 kr.
2014
369.400 kr.
2013
362.800 kr.
2012
362.800 kr.
2011
362.800 kr.

Udligningsskatten på indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger er afskaffet med virkning fra den 1. januar 2018.

Læs om reglerne:

Skat af og fradrag for pension og efterløn