2017
129.500 kr.
2016
126.700 kr.
2015
125.000 kr.
2014
123.200 kr.
2013
121.000 kr.
2012
121.000 kr.
2011
121.000 kr.

Udligningsskatten på indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger er afskaffet med virkning fra den 1. januar 2018.

Læs om reglerne:

Skat af og fradrag for pension og efterløn