2017
5,75 %
2016
5,6 %
2015
5,4 %
2014
5,4 %
2013
-
2012
-
2011
-
2010
-
2009
-

Siden 2014 har enlige forsørgere, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, fået et ekstra beskæftigelsesfradrag. Det lægges oven i det almindelige beskæftigelsesfradrag.

Læs om reglerne:

Beskæftigelsesfradrag