2017
51.700 kr
2016
50.600 kr.
2015
49.900 kr.
2014
49.200 kr.
2013
48.300 kr.
2012
48.300 kr.
2011
48.300 kr.

Aktieindkomsten omfatter aktieudbytte fra danske og udenlandske selskaber samt fortjenester og tab ved salg.

Læs om reglerne:

Aktier og andre værdipapirer