2017
27/42 %
2016
27/42 %
2015
27/42 %
2014
27/42 %
2013
27/42 %
2012
27/ 42 %
2011
28/ 42 %

Aktieindkomsten omfatter aktieudbytte fra danske og udenlandske selskaber samt fortjenester og tab ved salg.

Læs om reglerne:

Aktier og andre værdipapirer