2017
193 øre/km
2016
199 øre/km
2015
205 øre/km
2014
210 øre/km
2013
213 øre/km
2012
210 øre/km
2011
200 øre/km (over 100 km)
2010
190 øre/km (over 100 km)
2009
190 øre/km (over 100 km)

Hvis du har mere end 60 km fra hjem til arbejdsplads og bor i en yderkommune (udkantskommune), kan du få mere i kørselsfradrag end normalt.

Læs om reglerne:

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)