Er gaven, du giver, fradragsberettiget både til en almennyttig forening og en kulturinstitution, kan du ikke få fradrag efter begge lovbestemmelser, men du kan vælge fradrag efter den lovbestemmelse, som giver dig det største fradrag.

Gaven skal have en værdi af mindst 500 kr. til den enkelte kulturinstitution for at tælle med, og der er ikke fradrag for de første 500 kr. af årets samlede gaver. Der er ingen øvre grænse for gavens værdi.

Hvis du både giver en gave til en kulturinstitution og en almennyttig forening, kan det ske, at du får mindre i fradrag, end hvis du gav hele gaven til den almennyttige forening. Derfor er der lavet en bestemmelse, der siger, at du kan slå beløbene sammen og få fradrag, som hvis hele beløbet havde været til en almennyttig forening. (det vil sige, at der kun tages et bundfradrag på 500 kr.) Det kræver dog, at den samlede gave ikke er over 15.000 kr.

Herudover gælder følgende:

  • Private kan kun få fradrag for værdien af gaver i form af kunstværker eller naturhistoriske genstande.
  • Virksomheder kan få fradrag for pengegaver og værdien af gaver i form af kunstværker eller naturhistoriske genstande.
  • Fradragsretten kan ikke udnyttes af skattepligtige nærtstående medlemmer af ledelsen eller bestyrelsen af kulturinstitutionen, eller af selskaber, som de samme personer eller nærtstående til disse udøver en bestemmende indflydelse over.

Kulturministeriet har i samarbejde med Skatteministeriet og SKAT udgivet vejledningen Nyt om gaver til kulturinstitutioner - en vejledning.

Der gælder specielle regler for personer, dødsboer, visse selskaber og fonde, som giver kunst og gaver til kulturinstitutioner, som modtager direkte tilskud fra stat eller kommune. Her er tale om fradrag efter ligningslovens § 8 S.

Hvordan opnår jeg fradrag?
Du kan kun få fradraget, hvis den pågældende institution har indberettet beløbet til SKAT senest den 20. januar året efter. Derfor skal du give dit navn og cpr-nr. til de institutioner, du giver gaver.

Kontrollér tallene
I din skattemappe finder du en samlet oversigt over de gaver, der er indberettet til SKAT. Du har adgang til din skattemappe via skat.dk. Når du modtager din årsopgørelse, har du mulighed for at sammenligne det fortrykte beløb med dine kvitteringer for de gaver, du har givet.

Du kan ikke selv rette oplysningerne vedrørende gaver og ydelser, med mindre du har en udvidet selvangivelse.

Mener du, at foreningen har indberettet et forkert gavebeløb, skal du bede foreningen sende de rigtige oplysninger til SKAT, så vil du få en ny årsopgørelse. Det kan du gøre på TastSelv under "Ændre årsopgørelsen". Når du klikker på beløbet, kan du se, hvem der har indsendt oplysningerne, og du kan sende en besked til foreningen.

Hvis foreningen ikke har mulighed for at sende oplysningerne eller er ophørt, kan du henvende dig til et skattecenter. Du finder det nærmeste skattecenter på SKAT.dk under Kontakt.

Selskabers fradrag for gaver
Selskaber, som giver gaver til kulturinstitutioner, skal oplyse deres navn og CVR-nummer til kulturinstitutionen. Det er en betingelse for fradrag, at gaven er indberettet af kulturinstitutionen.   

Reglen om fradrag for gaver til kulturinstitutioner finder ikke anvendelse, hvis gavegiver og gavemodtager er interesseforbundne.