Bemærk!
Fra 1. juli 2021 er momsreglerne ved salg til private i EU blevet ændret. Det betyder, at One stop moms er blevet til Moms One Stop Shop. 

Er din virksomhed registreret i den tidligere One stop moms-ordning, er den automatisk blevet flyttet over på den nye Moms One Stop Shop-ordning fra 1. juli 2021. Men inden du kan benytte den nye ordning, har vi brug for flere oplysninger fra dig. Se hvilke oplysninger vi skal bruge, for at du kan komme i gang med Moms One Stop Shop.

Du kunne bruge One stop moms-ordningen frem til 30. juni 2021.

Læs om de nye regler ved salg til private i EU.
Læs om den nye Moms One Stop Shop-ordning.

Om One stop moms-ordningen 

Der gælder særlige momsregler for teleydelser og elektroniske ydelser og radio- og tv-spredningstjenester, der sælges til private forbrugere i EU. Din virksomhed skal registreres samt indberette og betale moms i alle de lande, hvor du sælger ydelserne. Du kan også vælge at registrere virksomheden i ét land og indberette og betale moms der. Ordningen hedder One stop moms. Fordelen ved One stop moms-ordningen er, at du ikke skal indberette moms til hvert enkelt EU-land, du sælger til, men kan gøre det samlet til din virksomheds sædvanlige skattevæsen (Skattestyrelsen i Danmark).

Fra den 1. januar 2019 er der kommet en række ændringer til One stop moms-reglerne. Fra 1. januar 2019 kan virksomheder i EU med et samlet salg af elektronisk leverede ydelser til private inden for EU for under 10.000 euro (omregnet svarer det til 74.415 kr.) på et kalenderår, i stedet vælge at indberette og betale i sit eget hjemland. Det vil sige, at din virksomhed i stedet kan afregne moms efter de normalt gældende danske momsregler. Denne regel gælder ikke for virksomheder uden for EU.

Læs mere om dette i afsnittene Regler for One stop moms (virksomhed i EU) og Regler for One stop moms (virksomhed uden for EU).

Indberet One stop moms

OBS! Disse regler gælder ikke længere. Læs i stedet om de nye momsregler ved salg til private i EU.

Hvis din virksomhed har hjemsted for sin økonomiske virksomhed i Danmark og sælger teleydelser og elektroniske ydelser eller radio- og tv-spredningstjenester til privatpersoner i lande inden for EU, kan din virksomhed blive registreret for One stop moms gennem EU-ordningen i Danmark. Hvis virksomheden har hjemsted uden for EU men også har et fast forretningssted i Danmark, kan virksomheden også blive registreret for One stop moms i Danmark.

Momsreglerne for salg af teleydelser og elektroniske ydelser og radio- og tv-spredningstjenester, der sælges til private forbrugere i EU afhænger af, om din virksomhed har

 • et samlet salg af ydelser for over 10.000 euro (i udlandet)
 • et samlet salg af ydelser for under 10.000 euro (i udlandet)

Ved salg for over 10.000 euro skal du indberette i forbrugerens hjemland

Som udgangspunkt skal moms for teleydelser og elektroniske ydelser og radio- og tv-spredningstjenester beregnes, indberettes og betales i det land, hvor ydelserne forbruges. Det vil sige i det land, hvor køberen af ydelser har bopæl.

Din virksomhed skal derfor registreres samt indberette og betale moms i alle de lande, hvor du sælger ydelserne, hvis virksomheden har et samlet salg af ydelser for over 10.000 euro (omregnet svarer det til 74.415 kr.) i udlandet i løbet af et kalenderår.

Derfor vil One stop moms-ordningen være en fordel for din virksomhed. Læs mere om hvorfor, i afsnittet One stop moms-ordningen gør det nemmere at indberette og betale moms.

Ved salg for under 10.000 euro kan du indberette i virksomhedens hjemland

Fra 1. januar 2019 gælder en ny regel, hvis virksomhedens salg af teleydelser og elektroniske ydelser og radio- og tv-spredningstjenester er mindre end 10.000 euro (omregnet svarer det til 74.415 kr.) på et kalenderår. Her skal du beregne, indberette og betale moms af ydelserne i det land, hvor virksomheden er etableret (har hovedsæde). 

Din virksomhed behøver derfor ikke være tilmeldt One stop moms-ordningen, hvis I forventer at have et salg af One stop moms-ydelser for mindre end 10.000 euro i indeværende kalenderår (fx 2019), og det også var mindre end 10.000 euro i det foregående kalenderår (fx 2018). Du kan dog stadig godt vælge at tilmelde virksomheden til ordningen. Hvis virksomheden allerede er i One stop moms-ordningen, kan I også sagtens forblive i den og fortsætte med at afregne moms til forbrugerens hjemland.

Hvis du alligevel vælger at afregne moms i alle de lande, som virksomheden sælger One stop moms-ydelser i, skal du være opmærksom på, at det medfører et krav om, at virksomheden afregner moms på denne måde i en periode for mindst 2 kalenderår.

Når salget alligevel overstiger 10.000 euro i løbet af kalenderåret

Hvis virksomheden i løbet af et kalenderår alligevel opnår et salg, der er større end 10.000 euro, skal virksomhedens salg beregnes, indberettes og betales i det land, hvor ydelserne forbruges. I det kalenderår, hvor grænsen på 10.000 euro overstiges, gælder denne forpligtelse fra og med den levering, der medfører at virksomheden sælger for over 10.000 euro. Derfor kan virksomheden lade sig registrere til One stop moms-ordningen med virkning fra det tidspunkt, hvor grænsen på 10.000 euro overstiges. 

Hvis du alligevel vælger at afregne moms i alle de lande, som virksomheden sælger One stop moms-ydelser i, skal du være opmærksom på, at det medfører et krav om, at virksomheden afregner moms på denne måde i en periode for mindst 2 kalenderår. Der gælder samme regel, hvis du melder virksomheden til One stop moms-ordningen.

One stop moms-ordningen gør det nemmere at indberette og betale moms

Med One stop moms-ordningen kan du vælge at registrere virksomheden i ét land og indberette og betale EU-moms der. Fordelen ved One stop moms-ordningen er, at du ikke skal indberette moms til hvert enkelt EU-land, men kan gøre det samlet til din virksomheds sædvanlige skattevæsen (Skattestyrelsen i Danmark).

Faktureringsreglerne bliver ændret pr. 1. januar 2019

Hidtil har virksomheder i One stop moms-ordningen været forpligtet til at bruge de faktureringsregler, som gælder i forbrugerens hjemland.

Fra 1. januar 2019 skal virksomheder i stedet bruge faktureringsreglerne i det EU-land, hvor virksomheden er blevet tilmeldt One stop moms-ordningen.

OBS! Disse regler gælder ikke længere. Læs i stedet om de nye momsregler ved salg til private i EU.

Hvis din virksomhed har hjemsted for sin økonomiske virksomhed uden for EU (et såkaldt tredjeland), kan den også blive registeret for One stop moms. Det kræver dog følgende:

 • At virksomheden sælger teleydelser og elektroniske ydelser og radio- og tv-spredningstjenester til privatpersoner i lande inden for EU.
 • At virksomheden ikke har forretningssteder inde for EU. Hvis virksomheden har et forretningssted inden for EU, gælder reglerne for One stop moms for virksomheder inden for EU.

Hvis din virksomhed overholder dette, kan den blive registreret for One stop moms gennem ikke-EU-ordningen i Danmark. Du kan ringe til Skattestyrelsen på telefon 72 37 02 00 (kun info til virksomheder uden for EU), hvis du har brug for hjælp.

I blanketten, skal du erklære, at virksomheden ikke har et forretningssted inden for EU.

One stop moms-ordningen gør det nemmere at indberette og betale moms

Med One stop moms-ordningen kan du vælge at registrere virksomheden i ét land og indberette og betale EU-moms der. Fordelen ved One stop moms-ordningen er, at du ikke skal indberette moms til hvert enkelt EU-land, du sælger til, men kan gøre det samlet til ét lands skattevæsen (Skattestyrelsen i Danmark).

Hvis virksomheden vil benytte sig af One stop moms-ordningen, gælder valget i 2 år.

Reglerne for fakturering bliver også ændret pr. 1. januar 2019

OBS! Disse regler gælder ikke længere. Læs i stedet om de nye momsregler ved salg til private i EU.

Hidtil har virksomheder i One stop moms-ordningen været forpligtet til at forholde sig til de faktureringsregler, der gælder i forbrugerens hjemland.

Fra den 1. januar 2019 skal virksomheden i stedet forholde sig til faktureringsreglerne i det EU-land, hvor virksomheden er blevet tilmeldt One stop moms-ordningen.

Følgende typer af ydelser er omfattet af reglerne (listen er ikke udtømmende):

Elektronisk leverede ydelser

 • Levering og hosting af websteder
 • Fjernvedligeholdelse af software og hardware
 • Levering og ajourføring af software
 • Levering af billeder, tekster og information
 • At stille databaser til rådighed
 • Levering af musik, film og spil, herunder hasardspil og andre spil om penge
 • Politiske, kulturelle, kunstneriske, sportslige og videnskabelige eller uddannelsesmæssige udsendelser eller begivenheder
 • Levering af fjernundervisning mv.
 • Datingsites

Teleydelser

 • Telefoniydelser - både fastnet og mobil
 • Videotelefoni, telefonydelser via internettet
 • Voicemail, viderestilling
 • Personsøger
 • Fax, audioteksttjenester mv.
 • Telefonkort

Radio- og tv-spredningstjenester

 • Radio- og tv-programmer (broadcasting).

Du kan ikke længere registrere din virksomhed i One stop moms. Læs i stedet om den nye Moms One Stop Shop-ordning.

Vil du benytte One stop moms-ordningen, kræver det systemændringer i virksomheden.

 • I skal bl.a. kunne arbejde med forskellige momssatser.
 • Hvis I vil indberette via fil-upload, skal jeres system kunne levere en indberetning i Skattestyrelsens filformat. Du kan bruge denne skabelon til filupload af indberetninger til One stop moms systemet (XSD-fil)
 • Få defineret hvilke kundeoplysninger, der skal registreres for at kunne dokumentere, hvor kunden bor/ydelsen bruges.

Andre EU-lande kan forlange, at du sender visse data til dem, så de kan kontrollere, at din virksomhed overholder reglerne. Mange EU-lande kræver ikke faktura ved salg under One stop moms-ordningen. Du kan læse om andre medlemslandes krav til fakturaer og momssatser (europa.eu) (hjemmesiden er på engelsk).

Du kan læse mere om reglerne på EU's hjemmeside om Telecommunications, broadcasting and electronic services (europa.eu)
EU har formuleret en række forklarende bemærkninger vedrørende leveringsstedet for teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og elektroniske tjenesteydelser. Derudover har EU lavet en vejledning  til One stop moms-reglerne (The VAT Mini One Stop Shop).
Reglerne vedrørende renter, afgifter og gebyrer i andre EU-lande kan du få oplyst fra det enkelte EU-land. Du kan finde information om de enkelte landes regler og kontaktoplysninger på EU's side om teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og elektroniske tjenesteydelser.

Du kan ikke længere afmelde din virksomhed fra One stop moms, da ordningen ikke længere gælder. Læs i stedet om den nye Moms One Stop Shop-ordning.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.