Dato for offentliggørelse
14 Jan 2022 08:57
Serienummer
S nr. 51
Resumé

Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv. for indkomståret 2021 samt løbende indberetning 2022.

Årsbrevet omfatter de i årsbrevet nævnte områder.

Årsbrevet er Skattestyrelsens orientering til alle indberetningspligtige og indeholder information om de indberetningsændringer, der skal implementeres i de obligatoriske indberetninger til Skattestyrelsen vedrørende det givne indkomstår.

Ændringerne indarbejdes i de respektive indberetningsvejledninger.

Skattestyrelsen udgiver under Årsbrevet en række hjælpelister til brug for indberetningerne mv.
Hjælpelisterne kan opdeles i følgende grupper:

  1. Årets individstrukturer
  2. Årets klassifikationer af værdipapirer
  3. Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen  mv.
Hvad er nyt?

Den 14. januar er der under "klassifikationslister" lagt en liste over værdipapirer registreret i VP pr. 31.12.2021. 

Desuden er der under hjælpelister lagt:

  • Liste med landekoder, der anvendes i værdipapirsystemerne
  • Liste med fejl- og advisnumre for 2021
ISBN-nummer
978-87-417-0752-5
Ansvarlig styrelse
Fælles