Dato for offentliggørelse
22 Sep 2022 15:55
Serienummer
S nr. 51
Resumé

Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer og pensionsbidrag.

Årsbrevet omfatter de i årsbrevet nævnte områder.

Årsbrevet er Skattestyrelsens orientering til alle indberetningspligtige og indeholder information om de indberetningsændringer, der skal implementeres i de obligatoriske indberetninger til Skattestyrelsen vedrørende det givne indkomstår.

Ændringerne indarbejdes i de respektive indberetningsvejledninger.

Skattestyrelsen udgiver under Årsbrevet en række hjælpelister til brug for indberetningerne mv.
Hjælpelisterne kan opdeles i følgende grupper:

  1. Årets individstrukturer
  2. Årets klassifikationer af værdipapirer
  3. Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen  mv.
Hvad er nyt?

Under Årsbrev 2022, "Klassifikationslister" er liste over værdipapirer registreret hos Euronext Securities, Copenhagen pr. maj 2022 nu offentliggjort.

ISBN-nummer
978-87-417-0788-4
Ansvarlig styrelse
Fælles