Dato for offentliggørelse
16 May 2023 10:33
Serienummer
S nr. 51
Resumé

Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer og pensionsbidrag.

Årsbrevet omfatter de i årsbrevet nævnte områder.

Årsbrevet er Skattestyrelsens orientering til alle indberetningspligtige og indeholder information om de indberetningsændringer, der skal implementeres i de obligatoriske indberetninger til Skattestyrelsen vedrørende det givne indkomstår.

Ændringerne indarbejdes i de respektive indberetningsvejledninger.

Skattestyrelsen udgiver under Årsbrevet en række hjælpelister til brug for indberetningerne mv.
Hjælpelisterne kan opdeles i følgende grupper:

  1. Årets individstrukturer
  2. Årets klassifikationer af værdipapirer
  3. Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen  mv.
Hvad er nyt?

Under Årsbrev 2023 - Klassifikationslister er liste over værdipapirer registreret hos Euronext pr. 1.4.2023 tilføjet.

Selve årsbrevet for 2023 udgives først ca. 1. juli 2023.

Ansvarlig styrelse
Fælles