Dato for offentliggørelse
20 Feb 2017 15:07
Serienummer
S nr. 51
Resumé

Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv. - indkomståret 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015, samt løbende indberetning 2016.

Årsbrevet omfatter de i årsbrevet nævnte områder.

Årsbrevet er SKATs orientering til alle indberetningspligtige og indeholder information om de indberetningsændringer, der skal implementeres i de obligatoriske indberetninger til SKAT vedrørende det givne indkomstår.

Ændringerne indarbejdes i de respektive indberetningsvejledninger.

SKAT udgiver under Årsbrevet en række hjælpelister til brug for indberetningerne mv.
Hjælpelisterne kan opdeles i følgende grupper:

  1. Årets individstrukturer
  2. Årets klassifikationer af værdipapirer
  3. Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen  mv.
Hvad er nyt?

Lister pr. 31.12.2016 over

- Indskrevne papirer i den danske Værdpapircentral

- Klassifikationsoversigt over investeringsforeninger + udlodning

er nu tilgængelig under "Klassifikationslister".

Opdaterede lister over fejl- og advisnumre i eKapitals systemer er nu tilgængelig under "Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen".

Ligeledes er opdateret Skematisk oversigt over kvitteringslister og fejlliste er nu tilgængelig under "Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen".

ISBN-nummer
978-87-417-0021-2