Erklæringsblanketterne kan hentes via links nedenfor eller via www.skat.dk, Borger, Blanketter. 

Erklæringsblanketterne sendes i udfyldt stand til: SKAT - Koncerncentret, Østbanegade 123, 2100 København Ø

 • Blanket 49.021 Erklæring K; Erklæring til SKAT om konto i pengeinstitut eller anden kontofører i udlandet. Til ikke-CVR-/SE-registrerede
  Blanket 49.021EN (engelsk udgave)
 • Blanket 49.022 Erklæring K; Erklæring til SKAT om konto i pengeinstitut eller anden kontofører i udlandet. Til CVR-/SE-registrerede
  Blanket 49.022EN (engelsk udgave)
 • Blanket 49.023 Erklæring V; Erklæring til SKAT om deponering af værdipapirer i udlandet
  Blanket 49.023EN (engelsk udgave)
 • Blanket 49.020 Erklæring L; Erklæring om direkte livs- og pensionsforsikring, syge- og ulykkesforsikring eller andre pensionsordninger tegnet i udlandet hos pensionskasse, pensionsfond eller hos andre, der udbetaler pension
 • Blanket 49.020EN (engelsk udgave)
 • Blanket 49.019 Anmeldelse G; Anmeldelse om gave til udlænding.