Dataudvekslingsplatformen er en sikker måde at udveksle Skatteforvaltningens data om borgere og virksomheders økonomiske forhold til offentlige myndigheder eller private aktører.

Data deles først efter forudgående godkendelse af formål og lovmæssigt grundlag.

Gå til Dataudvekslingsplatformen

Dataudvekslingsplatformen er en samlet løsning, der tilbyder en ensartet adgang til Skatteforvaltningens mange oplysninger om borgere og virksomheders økonomiske forhold. Der er tale om en digital platform til deling af data fra en række forskellige kildesystemer.

I første omgang kan der opnås adgang til en række oplysninger, som stammer fra borgernes årsopgørelse og forskudsopgørelse, samt adgang til oplysninger om virksomheders momsdata.

Myndigheder og virksomheder får kun adgang til de data, som de har krav på, og som er nødvendige for at løse en konkret opgave. I praksis sikres dette ved, at organisationer, der ønsker adgang til data, ansøger om en dataudvekslingsaftale.

Dataudvekslingsplatformen henvender sig til alle, der lovmæssigt har ret til at modtage oplysninger fra Skatteforvaltningen. Løsningen kan bruges både af offentlige myndigheder og private aktører.

Nye brugere skal oprettes i løsningens aftalemodul. Her kan man logge ind og ansøge om dataudvekslingsaftaler med Skatteforvaltningen. En godkendt dataudvekslingsaftale er en sikring af, at delingen af oplysninger foregår på et lovligt og korrekt grundlag.

Ansøg om administratoradgang 

Før I kan logge på første gang og ansøge om en aftale, skal I som myndighed eller virksomhed oprettes i Skatteforvaltningens Centrale Sikkerhedsløsning med en administratoradgang. Det sker ved, at I skriver til Skatteforvaltningens Dataforvaltning på dataudstilling@ufst.dk med angivelse af:

 • Myndigheden/virksomhedens navn
 • Myndigheden/virksomheden CVR-nummer
 • Fællesmail (til forankring af incidentkommunikation som beskrevet under "Meld fejl til os")

Når I er oprettet som aftalepart, kan I logge på TastSelv Erhverv eller TastSelv Erhverv TFE (Test for Erhvervslivet)

Tildel medarbejder-/systemroller

I TastSelv Erhverv skal I tildele medarbejdere i jeres organisation de relevante medarbejder-/systemroller. Tildeling af rollerne som aftager-behandler samt aftager-underskriver er en forudsætning for, at I kan hente data via Dataudvekslingsplatformen. Derudover skal jeres modtagersystem tildeles en aftager-system-rolle, så det er kendt af Skatteforvaltningens Centrale Sikkerhedsløsning (DCS).

Vi guider jer gennem processen trin for trin i vores vejledning.

I Dataudvekslingsplatformen finder I oplysninger fra:

 • Årsopgørelser
 • Forskudsopgørelser
 • Momsangivelser

Platformen leverer udvalgte data for en liste af årsopgørelser, forskudsopgørelser eller momsangivelser fra et eller flere indkomstår om én til flere personer eller virksomheder.

I servicekatalogerne kan I se detaljerede beskrivelser af udstillet data.

Desuden finder I OpenAPI-specifikationer for Skatteforvaltningens REST-services samt seneste servicebeskrivelse i Ekstern Wiki 

Løsningen stiller et testmiljø med udvalgte testdata til rådighed. Data her er 100% anonymiserede.

Ønsker I adgang til dette testmiljø, skal I ligesom som ved adgang til produktionsdata oprettes som aftalepart, der skal etableres testroller og en dataudvekslingsaftale.

Adgang til oprettelse af en testaftale

Har I ikke tidligere oprettet en aftale om testdata (eller rigtige data), så skal I først oprettes som aftalepart. Det bliver I ved at skrive til Skatteforvaltningens Dataforvaltning på dataudstilling@ufst.dk

Forudsætningen for at få adgang til Skatteforvaltningens data er, at der er indgået en dataudvekslingsaftale mellem jer og Skatteforvaltningen. En dataudvekslingsaftale er en sikring af, at datadelingen foregår lovmæssigt korrekt. I aftalen defineres:

 • formål - hvad skal informationerne bruges til, og
 • lovhjemmel - hvilken lovgivning ligger til grund for dataudvekslingen

Herved sikres det lovmæssige grundlag for fremtidige dataudvekslinger.

Skatteforvaltningens dataudvekslingsaftale er ikke en aftale i juridisk forstand. Der er derfor ikke tale om aftaleretlige forpligtelser i forhold til udvekslingsaftalen, og aftalen fastsætter ikke ansvar, som ikke i forvejen er gældende efter den persondataretlige lovgivning.

Aftalen er et dokumentationsgrundlag både for Skatteforvaltningen som dataafgivende part og jer som den datamodtagende part. I aftalen dokumenteres det, at Skatteforvaltningen har videregivet data korrekt, og at data for jer som den modtagende part er blevet indhentet på lovlig og korrekt vis.

Derfor er lovhjemmel og formål en del af aftalen, og vi foretager i vores behandling af aftalen en vurdering af, om lovhjemmel og formål i forhold til den ønskede dataudvekslingsaftale er proportional.

Opstår der fejl, når I bruger Dataudvekslingsplatformen, kan I give os besked om det, så vi kan udbedre dem. Fejlene kalder vi "incidents". I kan give besked via mail eller telefon.

Giv besked per mail:

 1. Start emnefeltet med en "trigger". Triggeren er en kort tekst, der fortæller systemet, hvilken type sag der skal oprettes. Det er vigtigt, at triggeren står først i emnefeltet, så vores system kan aflæse den.
  I skal vælge mellem følgende triggers:
  Trigger Incidenttype
  DUPLA-Prod-Data: Incidents, der omhandler data i TastSelv Erhverv (produktionsmiljøet).
  DUPLA-Prod-Aftale: Incidents, der omhandler selve jeres aftale/adgang til TastSelv Erhverv (produktionsmiljøet.)
  DUPLA-TFE: Incidents, der er opstået i TastSelv Erhverv (Test for Erhvervslivet, testmiljøet).
 2. Beskriv den incident, I oplever.
 3. Send mailen til incoming@skat-mail.onbmc.com

I kan melde incidents til os telefonisk på telefon 7238 9696.

I vil modtage en kvittering for modtagelse på den fælles kontaktpostkasse, I oplyste, da I blev oprettet som bruger af Skatteforvaltningens Dataudvekslingsplatform. Det gælder uanset, om I giver besked per mail eller telefon.

Er jeres henvendelse ikke en incident-rapportering, kan I i stedet kontakte os på dataudstilling@ufst.dk.

Forespørgsler på store populationer kan, i sjældne tilfælde, returnere fejl på dele af forespørgslen.

I tilfælde af sådanne småudfald bør I, som DUPLA-anvender, ikke sende hele forespørgslen igen, men lave en ny forespørgsel på den del, der fejlede.

Sådanne småudfald tilskrives den komplekse IT-infrastruktur i UFST og betragtes ikke som incidents, da de manglende informationer ofte kan indhentes ved blot at lave en opfølgende forespørgsel.