PAL § 1 indeholder en udtømmende opregning af de skattepligtige.
 
PAL § 1, stk. 1 omhandler de skattepligtige livsforsikringsselskaber og pensionskasser samt øvrige skattepligtige institutioner.