I det omfang pensionsmidlerne investeres i udenlandske aktiver, vil der kunne forekomme dobbeltbeskatning af afkastet fra de pågældende aktiver, nemlig hvor afkastet også undergives beskatning i udlandet (kildelandet), jf. ovenfor under afsnit H.

Til imødegåelse af dobbeltbeskatning har Danmark indgået et stort antal overenskomster til undgåelse af dobbeltbeskatning af indkomst og formue (dobbeltbeskatningsoverenskomster - DBO´er). PAL-skatten er en indkomstskat og vil følgelig være omfattet af de af Danmark indgåede DBO''er. Se herom nedenfor under afsnit H.1.1.

I PAL § 19, findes en intern (dansk) regel til undgåelse af dobbeltbeskatning. I modsætning til DBO''erne finder denne også anvendelse, når der ikke foreligger en DBO mellem Danmark og det pågældende udland. Se herom nedenfor under afsnit H.1.2.