For indehaverne af en pensionsopsparing i et pengeinstitut (de skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2) løber indkomståret fra 1. december til 30. november. Der skal derfor ikke her, som ved institutionerne, udarbejdes en foreløbig og en endelig opgørelse af skatten. Disse skattepligtige indleverer kun en endelig opgørelse, finalafregningen.

Den endelige afregning er reguleret i PAL § 21.

Uanset det er den enkelte pensionskunde, der er skattepligtig, er det pengeinstituttet som udbyder af pensionsopsparingen, der på kundens vegne opgør og indbetaler skatten. Indbetaling af skatten sker, ligesom institutionernes skat, til Skattecenter Maribo. Opgørelsen skal indeholde beskatningsgrundlaget, den skattepligtige del heraf samt skatten.

Der skal laves en opgørelse for hver af de i PAL § 1, stk. 2, nævnte opsparingsformer (se afsnit A.3), hvilke er:

  • pensionsopsparingskonti efter PBL §§ 12 eller 13 (opsparing i pensionsøjemed),
  • rateopsparingskonti efter PBL §§ 11 A, 15 A og 15 B,  jf. § 11 A (rateopsparing i pensionsøjemed),
  • selvpensioneringskonti efter PBL § 51, og lignende skattebegunstigede selvpensioneringskonti, der er oprettet før den 2. juni 1998,
  • indekskonti efter PBL § 15 og
  • konti efter PBL § 42.
  • SP-konti i pengeinstitutter, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension


Opgørelsen af pensionsopsparingskonti efter PBL §§ 12 og 13 og PBL § 42 kan af hensyn til pengeinstituttets administration indleveres samlet. Tilsvarende gælder for rateopsparingskonti efter PBL §§ 11A, 15A, 15B og SP-konti. De resterende skal dog indleveres særskilt.