åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.B.4 Indkomstopgørelsen ved indtræden og ophør af skattepligt" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Der henvises til PSL § 14, samt til vejledning om beregning af personlige indkomstskatter m.v. afsnit B.5.