åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.B.5.1 Regler for at kunne anvende ordningen" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår den særlige skatteordning kan anvendes. Der gælder særlige adgangskrav til ordningen, som skal sikre, at medarbejdere, der kommer ind under ordningen, reelt er rekrutteret i udlandet. Hvis en medarbejder har indgået ansættelseskontrakt med flere arbejdsgivere, kan ordningen kun anvendes i ansættelsesforhold, hvor betingelserne er opfyldt.

Afsnittet indeholder

  • D.B.5.1.1   Skattepligt i forbindelse med ansættelsens begyndelse
  • D.B.5.1.2   Arbejdsgiverens skattepligt
  • D.B.5.1.3   Krav om hvor arbejdet skal udføres
  • D.B.5.1.4   Skattepligt forud for ansættelsen 
  • D.B.5.1.5   Direkte eller indirekte indflydelse på virksomheden
  • D.B.5.1.6   Tidligere ansættelse i virksomheden eller i koncernforbundet virksomhed
  • D.B.5.1.7   Tidligere udsendt som ph.d.-studerende
  • D.B.5.1.8   Krav om minimumsløn
  • D.B.5.1.9   Særlige regler for forskere

Se også afsnit D.B.5.2 om reglerne for beskatning i ordningen.