Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning i den særlige skatteordning, når betingelserne for at kunne anvende ordningen er opfyldt. Betingelserne er beskrevet i afsnit D.B.5.1.

Afsnittet indeholder

  • D.B.5.2.1    Opgørelse og beskatning af indkomsten under ordningen 
  • D.B.5.2.2    Opgørelse af almindelig skattepligtig indkomst 
  • D.B.5.2.3    Udgifter til obligatoriske udenlandske sociale bidrag 
  • D.B.5.2.4    Personfradrag, bundfradrag og underskudsfremførsel  
  • D.B.5.2.5    Nettorenteudgifter og tab på gæld   
  • D.B.5.2.6    Genoptagelse af skatteansættelsen 
  • D.B.5.2.7    Dødsboer  
  • D.B.5.2.8    Arbejdsgiverens registrering, indeholdelse
                     og indberetning af A-skat samt hæftelse