åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.B.8 Grænsegængerreglerne" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Efter afsnit I A i kildeskatteloven om Grænsegængere, kan lønmodtagere og selvstændige hjemmehørende i udlandet, der oppebærer hovedparten af deres samlede indkomst i Danmark, vælge at få fradrag for udgifter vedrørende personlige og familiemæssige forhold på lige fod med fuldt skattepligtige personer, samt at blive ligestillet ved skatteberegningen.