AL § 9 indeholder reglerne for beskatning ved salg eller ophør af en virksomhed.